Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 200 000 Kč Pokles 11 650 300 Kč 6 541 404 Kč 56 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 190 776 000 Kč Pokles 175 453 000 Kč 122 839 917 Kč 70 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 18 623 900 Kč 16 988 610 Kč 91 %
  
Doprava 14 848 800 Kč Navýšení 18 538 600 Kč 3 522 502 Kč 19 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 40 017 900 Kč Navýšení 45 186 000 Kč 21 401 754 Kč 47 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 495 924 Kč 68 %
  
Školství a sociální věci 347 258 800 Kč Navýšení 418 492 100 Kč 340 755 440 Kč 81 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 38 191 000 Kč Navýšení 48 962 000 Kč 25 418 220 Kč 52 %
  
Veřejná správa 402 858 100 Kč Navýšení 406 713 600 Kč 348 029 803 Kč 86 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč Navýšení 3 502 900 Kč 3 502 926 Kč 100 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 625 000 Kč Navýšení 117 238 400 Kč 16 265 865 Kč 14 %
  
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
  
Životní prostředí 178 040 000 Kč Navýšení 179 191 700 Kč 101 014 661 Kč 56 %
Celkem 1 243 165 600 Kč Navýšení 1 446 585 100 Kč 1 008 356 591 Kč 70 %