Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Přijaté dotace / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 349 780 000 Kč 349 780 000 Kč 228 792 567 Kč 65 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 350 937 000 Kč Navýšení 517 260 600 Kč 514 099 161 Kč 99 %
0 0 350 937 000 Kč Navýšení 451 066 500 Kč 451 066 493 Kč 100 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 18 867 400 Kč 18 867 386 Kč 100 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 436 000 Kč 2 436 027 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 92 100 Kč 92 105 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 115 600 Kč 115 558 Kč 100 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
15377000000 15377000000 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
15378000000 15378000000 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
15382000000 15382000000 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
15393000000 15393000000 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
15394000000 15394000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15395000000 15395000000 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
15405000000 15405000000 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 873 000 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 656 300 Kč 532 117 Kč 81 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 172 800 Kč 172 855 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 16 701 700 Kč 16 701 676 Kč 100 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 702 500 Kč 655 200 Kč 93 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 612 200 Kč 612 165 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 49 100 Kč 100 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 200 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 72 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 104 300 Kč 104 266 Kč 100 %
4155 Neinvestiční transfery z finančních mechanismů 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 52 675 400 Kč 50 112 513 Kč 95 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 2 281 800 Kč 2 281 819 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 2 250 600 Kč 2 250 628 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 438 646 Kč 96 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 17 345 100 Kč 17 344 799 Kč 100 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 0 Kč Navýšení 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 100 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 100 %
81435000000 Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 436 500 Kč 436 543 Kč 100 %
Celkem 700 717 000 Kč Navýšení 919 824 800 Kč 793 113 081 Kč 86 %