Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 192 000 Kč 19 192 000 Kč 20 024 312 Kč 104 %
0 0 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
130111 Komunitní centrum Prádelna 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 0 Kč 0 Kč 60 000 Kč - - - -
130152 130152 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
130153 130153 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
600 600 100 000 Kč 100 000 Kč 65 500 Kč 66 %
601 601 9 683 000 Kč 9 683 000 Kč 8 321 340 Kč 86 %
602 602 9 409 000 Kč 9 409 000 Kč 10 465 896 Kč 111 %
605 605 0 Kč 0 Kč 487 400 Kč - - - -
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč 0 Kč 317 000 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 675 190 Kč 53 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 428 700 Kč Navýšení 6 354 900 Kč 3 954 065 Kč 62 %
0 0 2 428 700 Kč Navýšení 2 494 700 Kč 67 800 Kč 3 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
10358000000 10358000000 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 25 320 Kč 100 %
10371000000 10371000000 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
10394000000 10394000000 0 Kč Navýšení 47 300 Kč 47 264 Kč 100 %
10436000000 10436000000 0 Kč Navýšení 105 100 Kč 105 060 Kč 100 %
10437000000 10437000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
10462000000 10462000000 0 Kč Navýšení 216 100 Kč 216 112 Kč 100 %
10487000000 10487000000 0 Kč Navýšení 17 500 Kč 17 510 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
236 236 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 61 600 Kč 61 600 Kč 100 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 34 900 Kč 34 858 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
814 814 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 26 300 Kč 26 272 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 124 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
869 869 0 Kč Navýšení 9 800 Kč 9 778 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
873 873 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
874 874 0 Kč Navýšení 18 900 Kč 18 918 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
876 876 0 Kč Navýšení 11 300 Kč 11 300 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 65 500 Kč 65 544 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 989 300 Kč 3 989 300 Kč 3 614 006 Kč 91 %
0 0 3 941 300 Kč 3 941 300 Kč 3 575 322 Kč 91 %
601 601 36 000 Kč 36 000 Kč 22 500 Kč 62 %
602 602 12 000 Kč 12 000 Kč 16 184 Kč 135 %
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 188 329 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 181 200 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 7 129 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 128 304 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 72 411 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Kč 0 Kč 148 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 38 410 000 Kč Navýšení 43 136 200 Kč 35 456 765 Kč 82 %