Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 188 329 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 181 200 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 7 129 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Kč 0 Kč 148 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 675 190 Kč 53 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 192 000 Kč 19 192 000 Kč 20 024 312 Kč 104 %
0 0 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
130111 Komunitní centrum Prádelna 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 0 Kč 0 Kč 60 000 Kč - - - -
130152 130152 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
130153 130153 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
600 600 100 000 Kč 100 000 Kč 65 500 Kč 66 %
601 601 9 683 000 Kč 9 683 000 Kč 8 321 340 Kč 86 %
602 602 9 409 000 Kč 9 409 000 Kč 10 465 896 Kč 111 %
605 605 0 Kč 0 Kč 487 400 Kč - - - -
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč 0 Kč 317 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 428 700 Kč Navýšení 6 354 900 Kč 3 954 065 Kč 62 %
0 0 2 428 700 Kč Navýšení 2 494 700 Kč 67 800 Kč 3 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
10358000000 10358000000 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 25 320 Kč 100 %
10371000000 10371000000 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
10394000000 10394000000 0 Kč Navýšení 47 300 Kč 47 264 Kč 100 %
10436000000 10436000000 0 Kč Navýšení 105 100 Kč 105 060 Kč 100 %
10437000000 10437000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
10462000000 10462000000 0 Kč Navýšení 216 100 Kč 216 112 Kč 100 %
10487000000 10487000000 0 Kč Navýšení 17 500 Kč 17 510 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
236 236 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 61 600 Kč 61 600 Kč 100 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 34 900 Kč 34 858 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
814 814 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 26 300 Kč 26 272 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 124 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
869 869 0 Kč Navýšení 9 800 Kč 9 778 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
873 873 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
874 874 0 Kč Navýšení 18 900 Kč 18 918 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
876 876 0 Kč Navýšení 11 300 Kč 11 300 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 65 500 Kč 65 544 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 989 300 Kč 3 989 300 Kč 3 614 006 Kč 91 %
0 0 3 941 300 Kč 3 941 300 Kč 3 575 322 Kč 91 %
601 601 36 000 Kč 36 000 Kč 22 500 Kč 62 %
602 602 12 000 Kč 12 000 Kč 16 184 Kč 135 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 128 304 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 72 411 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
Celkem 38 410 000 Kč Navýšení 43 136 200 Kč 35 456 765 Kč 82 %