Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (ORG 882) / 2020

Název:
MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (882)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
výdaje 1 160 000 Kč Navýšení 2 581 900 Kč 2 581 896 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %