Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 879 (ORG 879) / 2020

Název:
879 (879)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
výdaje 3 088 000 Kč Navýšení 4 006 000 Kč 4 006 000 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %