Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 877 (ORG 877) / 2020

Název:
877 (877)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
výdaje 1 494 500 Kč Navýšení 2 460 400 Kč 2 460 340 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %