Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 875 (ORG 875) / 2020

Název:
875 (875)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
výdaje 1 294 000 Kč Navýšení 2 241 300 Kč 2 241 300 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %