Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 873 (ORG 873) / 2020

Název:
873 (873)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
výdaje 1 290 000 Kč Navýšení 1 981 100 Kč 1 981 036 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
Celkem 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %