Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ Tyršova škola (ORG 871) / 2020

Název:
ZŠ Tyršova škola (871)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 114 200 Kč 114 136 Kč 100 %
výdaje 5 223 000 Kč Navýšení 10 198 700 Kč 10 198 730 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
Celkem 0 Kč Navýšení 114 200 Kč 114 136 Kč 100 %