Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 863 (ORG 863) / 2020

Název:
863 (863)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 326 100 Kč 326 060 Kč 100 %
výdaje 6 212 000 Kč Navýšení 8 225 600 Kč 8 225 600 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 326 100 Kč 326 060 Kč 100 %