Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy FZŠ a MŠ Barrandov II. (ORG 816) / 2020

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov II. (816)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 129 100 Kč 129 046 Kč 100 %
výdaje 13 998 000 Kč Navýšení 19 969 500 Kč 19 969 496 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 129 100 Kč 129 046 Kč 100 %