Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 814 (ORG 814) / 2020

Název:
814 (814)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
výdaje 6 813 000 Kč Navýšení 9 560 800 Kč 9 560 800 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 3 200 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 3 200 Kč 0 Kč 0 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 58 122 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 58 122 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %