Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ Podbělohorská (ORG 813) / 2020

Název:
ZŠ Podbělohorská (813)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
výdaje 2 069 000 Kč Navýšení 3 400 400 Kč 3 400 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %