Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ Weberova (ORG 808) / 2020

Název:
ZŠ Weberova (808)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 125 300 Kč 125 254 Kč 100 %
výdaje 10 535 000 Kč Navýšení 15 052 900 Kč 15 052 850 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 125 300 Kč 125 254 Kč 100 %