Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 807 (ORG 807) / 2020

Název:
807 (807)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 834 900 Kč 834 858 Kč 100 %
výdaje 5 004 000 Kč Navýšení 6 985 400 Kč 6 985 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 834 900 Kč 834 858 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 34 900 Kč 34 858 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 34 900 Kč 34 858 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 834 900 Kč 834 858 Kč 100 %