Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 757 (ORG 757) / 2020

Název:
757 (757)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 569 500 Kč 569 495 Kč 100 %
výdaje 12 271 000 Kč Navýšení 16 719 500 Kč 16 719 480 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 569 500 Kč 569 495 Kč 100 %