Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny (ORG 756) / 2020

Název:
ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny (756)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
výdaje 4 663 000 Kč Navýšení 8 410 800 Kč 8 410 850 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %