Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 601 (ORG 601) / 2020

Název:
601 (601)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 9 719 000 Kč 9 719 000 Kč 8 343 840 Kč 86 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 9 719 000 Kč 9 719 000 Kč 8 343 840 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 315 000 Kč 315 000 Kč 214 500 Kč 68 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 298 000 Kč 298 000 Kč 196 500 Kč 66 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17 000 Kč 17 000 Kč 18 000 Kč 106 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 005 000 Kč 8 005 000 Kč 7 801 340 Kč 97 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 7 801 340 Kč 98 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 82 000 Kč 82 000 Kč 13 500 Kč 16 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 80 000 Kč 80 000 Kč 12 500 Kč 16 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 50 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 101 000 Kč 101 000 Kč 283 500 Kč 281 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 000 Kč 100 000 Kč 281 000 Kč 281 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 Kč 1 000 Kč 2 500 Kč 250 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 46 000 Kč 46 000 Kč 27 000 Kč 59 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 45 000 Kč 45 000 Kč 26 000 Kč 58 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 170 000 Kč 1 170 000 Kč 4 000 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 160 000 Kč 1 160 000 Kč 4 000 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 9 719 000 Kč 9 719 000 Kč 8 343 840 Kč 86 %