Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky (ORG 400020) / 2020

Název:
FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky (400020)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 690 100 Kč Navýšení 1 015 700 Kč 885 191 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Celkem 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -