Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 2711949000000 (ORG 2711949000000) / 2020

Název:
2711949000000 (2711949000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %