Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení (ORG 2541097000000) / 2020

Název:
MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení (2541097000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 296 300 Kč 261 319 Kč 88 %
výdaje 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 271 319 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 296 300 Kč 261 319 Kč 88 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
4251 4251 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
Celkem 0 Kč Navýšení 296 300 Kč 261 319 Kč 88 %