Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 2510737000000 (ORG 2510737000000) / 2020

Název:
2510737000000 (2510737000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
výdaje 0 Kč Navýšení 2 042 100 Kč 1 230 176 Kč 60 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %