Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 2451262000000 (ORG 2451262000000) / 2020

Název:
2451262000000 (2451262000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
výdaje 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -