Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 236 (ORG 236) / 2020

Název:
236 (236)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 439 Kč 100 %
výdaje 3 900 000 Kč Navýšení 5 666 500 Kč 5 666 490 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 439 Kč 100 %