Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2020

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
výdaje 35 900 000 Kč Navýšení 37 286 800 Kč 28 521 220 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %