Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ORG 1548) / 2020

Název:
Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (1548)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
výdaje 2 456 000 Kč Navýšení 4 726 200 Kč 4 726 200 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
Celkem 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %