Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy SEN MŠ Nad Palatou (ORG 15340000000) / 2020

Název:
SEN MŠ Nad Palatou (15340000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 366 200 Kč 2 366 186 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 5 915 464 Kč 18602 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 2 366 200 Kč 2 366 186 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 2 366 200 Kč 2 366 186 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 115 600 Kč 115 558 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 2 250 600 Kč 2 250 628 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 366 200 Kč 2 366 186 Kč 100 %