Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Sportovní zařízení - průzkumy, studie (ORG 130228) / 2020

Název:
Sportovní zařízení - průzkumy, studie (130228)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Celkem 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -