Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 130153 (ORG 130153) / 2020

Název:
130153 (130153)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -