Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Komunitní centrum Prádelna (ORG 130111) / 2020

Název:
Komunitní centrum Prádelna (130111)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -