Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 10371000000 (ORG 10371000000) / 2020

Název:
10371000000 (10371000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %