Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ORG 100) / 2020

Název:
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 20 185 900 Kč 20 185 911 Kč 100 %
výdaje 32 360 000 Kč Navýšení 48 070 100 Kč 48 043 376 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 18 867 400 Kč 18 867 386 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 18 867 400 Kč 18 867 386 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 18 867 400 Kč 18 867 386 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 20 185 900 Kč 20 185 911 Kč 100 %