Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 840 633 200 Kč Navýšení 940 828 700 Kč 799 800 477 Kč 85 %
výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 8 767 324 Kč 1283 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 120 746 200 Kč Navýšení 120 746 200 Kč 101 152 633 Kč 84 %
Nedaňové příjmy 19 170 000 Kč Navýšení 19 236 000 Kč 10 704 374 Kč 56 %
Přijaté dotace 700 717 000 Kč Navýšení 800 846 500 Kč 687 943 470 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 120 746 200 Kč 120 746 200 Kč 101 152 633 Kč 84 %
1341 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 1 970 470 Kč 94 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 1 475 943 Kč 28 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 100 000 Kč 16 100 000 Kč 11 592 254 Kč 72 %
1344 Poplatek ze vstupného 200 000 Kč 200 000 Kč 168 422 Kč 84 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 662 486 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč -40 Kč -0 %
1511 Daň z nemovitostí 85 082 200 Kč 85 082 200 Kč 85 283 098 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč 0 Kč 28 500 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 28 500 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 428 700 Kč 428 700 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 428 700 Kč 428 700 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč 0 Kč 46 200 Kč - - - -
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 46 200 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč 0 Kč 742 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 742 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 100 000 Kč 100 000 Kč 74 432 Kč 74 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 74 432 Kč 74 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč 0 Kč 64 130 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 64 130 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 Kč 0 Kč 23 983 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 23 983 Kč - - - -
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 Kč 0 Kč 188 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 188 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč 0 Kč 1 520 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 520 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 041 300 Kč 4 041 300 Kč 3 759 125 Kč 93 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 135 000 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 841 300 Kč 3 841 300 Kč 3 380 714 Kč 88 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 239 002 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 409 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 675 190 Kč 53 %
2141 Příjmy z úroků (část) 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 675 190 Kč 53 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 700 717 000 Kč Navýšení 800 846 500 Kč 687 943 470 Kč 86 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 349 780 000 Kč 349 780 000 Kč 228 792 567 Kč 65 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 350 937 000 Kč Navýšení 451 066 500 Kč 451 066 493 Kč 100 %
4138 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 8 084 410 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 67 612 Kč 102 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 67 612 Kč 102 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč -37 249 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Kč 0 Kč 148 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 300 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč -110 699 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 72 002 Kč - - - -
Celkem 840 633 200 Kč Navýšení 940 828 700 Kč 799 800 477 Kč 85 %