Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Všechny akce

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 1 970 470 Kč 94 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 1 475 943 Kč 28 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 100 000 Kč 16 100 000 Kč 11 592 254 Kč 72 %
1344 Poplatek ze vstupného 200 000 Kč 200 000 Kč 168 422 Kč 84 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 662 486 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč 8 074 401 Kč 67 %
0 0 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč -40 Kč -0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 103 100 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 900 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 63 800 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 4 700 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 574 365 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 4 850 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 203 800 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 1 849 086 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 177 230 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 87 400 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 92 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 119 000 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 306 710 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 17 600 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 261 050 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 210 700 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 23 400 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 101 560 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 127 725 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 21 035 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 565 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 89 150 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 9 400 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 45 300 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 4 150 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 5 850 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
58 58 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 13 000 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 537 115 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 4 600 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 14 000 Kč - - - -
1511 Daň z nemovitostí 85 082 200 Kč 85 082 200 Kč 85 283 098 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 188 329 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 181 200 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 7 129 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Kč 0 Kč 148 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 675 190 Kč 53 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 192 000 Kč 19 192 000 Kč 20 024 312 Kč 104 %
0 0 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
130111 Komunitní centrum Prádelna 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 0 Kč 0 Kč 60 000 Kč - - - -
130152 130152 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
130153 130153 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
600 600 100 000 Kč 100 000 Kč 65 500 Kč 66 %
601 601 9 683 000 Kč 9 683 000 Kč 8 321 340 Kč 86 %
602 602 9 409 000 Kč 9 409 000 Kč 10 465 896 Kč 111 %
605 605 0 Kč 0 Kč 487 400 Kč - - - -
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč 0 Kč 317 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 428 700 Kč Navýšení 6 354 900 Kč 3 954 065 Kč 62 %
0 0 2 428 700 Kč Navýšení 2 494 700 Kč 67 800 Kč 3 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
10358000000 10358000000 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 25 320 Kč 100 %
10371000000 10371000000 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
10394000000 10394000000 0 Kč Navýšení 47 300 Kč 47 264 Kč 100 %
10436000000 10436000000 0 Kč Navýšení 105 100 Kč 105 060 Kč 100 %
10437000000 10437000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
10462000000 10462000000 0 Kč Navýšení 216 100 Kč 216 112 Kč 100 %
10487000000 10487000000 0 Kč Navýšení 17 500 Kč 17 510 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
236 236 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 61 600 Kč 61 600 Kč 100 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 34 900 Kč 34 858 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
814 814 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 26 300 Kč 26 272 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 124 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
869 869 0 Kč Navýšení 9 800 Kč 9 778 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
873 873 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
874 874 0 Kč Navýšení 18 900 Kč 18 918 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
876 876 0 Kč Navýšení 11 300 Kč 11 300 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 65 500 Kč 65 544 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 989 300 Kč 3 989 300 Kč 3 614 006 Kč 91 %
0 0 3 941 300 Kč 3 941 300 Kč 3 575 322 Kč 91 %
601 601 36 000 Kč 36 000 Kč 22 500 Kč 62 %
602 602 12 000 Kč 12 000 Kč 16 184 Kč 135 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 128 304 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 72 411 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 349 780 000 Kč 349 780 000 Kč 228 792 567 Kč 65 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 350 937 000 Kč Navýšení 517 260 600 Kč 514 099 161 Kč 99 %
0 0 350 937 000 Kč Navýšení 451 066 500 Kč 451 066 493 Kč 100 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 18 867 400 Kč 18 867 386 Kč 100 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 436 000 Kč 2 436 027 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 92 100 Kč 92 105 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 115 600 Kč 115 558 Kč 100 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
15377000000 15377000000 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
15378000000 15378000000 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
15382000000 15382000000 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
15393000000 15393000000 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
15394000000 15394000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15395000000 15395000000 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
15405000000 15405000000 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 873 000 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 656 300 Kč 532 117 Kč 81 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 172 800 Kč 172 855 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 16 701 700 Kč 16 701 676 Kč 100 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 702 500 Kč 655 200 Kč 93 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 612 200 Kč 612 165 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 49 100 Kč 100 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 200 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 72 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 104 300 Kč 104 266 Kč 100 %
4138 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 8 084 410 Kč - - - -
4155 Neinvestiční transfery z finančních mechanismů 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
4251 4251 0 Kč Navýšení 52 675 400 Kč 50 112 513 Kč 95 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 2 281 800 Kč 2 281 819 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 2 250 600 Kč 2 250 628 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 438 646 Kč 96 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 17 345 100 Kč 17 344 799 Kč 100 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 0 Kč Navýšení 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 100 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 100 %
81435000000 Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 436 500 Kč 436 543 Kč 100 %
Celkem 859 873 200 Kč Navýšení 1 083 707 200 Kč 945 881 329 Kč 87 %