Financování celkem 2020

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 859 873 200 Kč 1 083 707 200 Kč 945 881 329 Kč
2) Celkové výdaje 1 243 165 600 Kč 1 446 585 100 Kč 1 008 356 591 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 161 977 700 Kč 159 943 300 Kč 155 927 790 Kč
z toho investiční výdaje města 448 962 100 Kč 467 407 600 Kč 255 679 081 Kč
3) Financování celkem 383 292 400 Kč 362 877 900 Kč 62 475 262 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 383 292 400 Kč 362 877 900 Kč 58 932 009 Kč