Pohled přes paragrafy 2020

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 120 746 200 Kč 120 746 200 Kč 109 227 074 Kč 90 %
Nedaňové příjmy 38 410 000 Kč Navýšení 43 136 200 Kč 35 456 765 Kč 82 %
Přijaté dotace 700 717 000 Kč Navýšení 919 824 800 Kč 793 113 081 Kč 86 %
Celkem 859 873 200 Kč Navýšení 1 083 707 200 Kč 937 796 919 Kč 87 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč Navýšení 3 502 900 Kč 3 502 926 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
370008 370008 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
2212 Silnice 12 930 000 Kč Navýšení 16 996 000 Kč 3 271 888 Kč 19 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
313 313 880 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
318 318 0 Kč Navýšení 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
130216 Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
318 318 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 6 550 000 Kč Pokles 5 135 000 Kč 3 137 298 Kč 61 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 5 550 000 Kč Pokles 4 550 000 Kč 2 922 194 Kč 64 %
315 315 900 000 Kč Pokles 485 000 Kč 215 104 Kč 44 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 000 000 Kč Navýšení 10 881 000 Kč 113 100 Kč 1 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 113 100 Kč 24 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč Navýšení 454 000 Kč 230 614 Kč 51 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 320 000 Kč Navýšení 439 000 Kč 215 614 Kč 49 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
341 341 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 118 580 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 128 800 Kč Navýšení 1 051 900 Kč 20 000 Kč 2 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 1 051 900 Kč 20 000 Kč 2 %
337 337 0 Kč Navýšení 44 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 750 000 Kč 20 000 Kč 3 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 1 470 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 45 235 700 Kč Navýšení 52 101 900 Kč 45 587 161 Kč 87 %
100007 Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních MČ Praha 5 - MŠ Nad Palatou a MŠ U železničního mostu 0 Kč Navýšení 1 332 000 Kč 1 330 254 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 591 000 Kč 590 238 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 741 000 Kč 740 016 Kč 100 %
130000 Odbor správy majetku 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
413 413 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
130190 MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
413 413 954 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
130192 MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč -5 626 569 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -5 626 569 Kč - - - -
130193 MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč -5 704 547 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -5 704 547 Kč - - - -
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč 0 Kč 5 934 810 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč 230 263 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 5 704 547 Kč - - - -
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 5 915 464 Kč 18602 %
418 418 0 Kč 0 Kč 5 626 569 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 288 896 Kč 908 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15378000000 15378000000 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
15382000000 15382000000 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
15393000000 15393000000 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
15394000000 15394000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15405000000 15405000000 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
418 418 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
180001 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 0 Kč Navýšení 907 500 Kč 793 760 Kč 87 %
418 418 0 Kč Navýšení 907 500 Kč 793 760 Kč 87 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 2 706 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 290 300 Kč 263 319 Kč 91 %
417 417 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 10 000 Kč 333 %
440 440 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 243 319 Kč - - - -
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 303 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 7 382 000 Kč Pokles 4 143 500 Kč 2 267 978 Kč 55 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 6 250 000 Kč Pokles 1 395 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 317 494 Kč 50 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 950 484 Kč 92 %
400012 Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova 0 Kč 0 Kč -243 319 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -243 319 Kč - - - -
400016 Školní hřiště MŠ Lohniského 851 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400017 Školní hřiště - MŠ Peroutkova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400018 Školní hřiště - Tréglova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
413 413 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
865 MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 372 544 Kč 100 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 430 544 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 2 480 700 Kč 2 480 700 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 475 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 305 700 Kč 305 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 860 000 Kč Navýšení 1 464 800 Kč 1 464 800 Kč 100 %
440 440 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 147 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 217 900 Kč 217 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 871 100 Kč 1 871 056 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 525 356 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 700 Kč 100 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 849 800 Kč 1 849 736 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 529 700 Kč 1 529 636 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 320 100 Kč 320 100 Kč 100 %
874 874 2 433 200 Kč Navýšení 3 992 700 Kč 3 992 676 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 2 433 200 Kč Navýšení 3 117 300 Kč 3 117 276 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 805 400 Kč 805 400 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
875 875 1 294 000 Kč Navýšení 1 994 300 Kč 1 994 300 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 294 000 Kč Navýšení 1 675 500 Kč 1 675 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 293 800 Kč 293 800 Kč 100 %
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 2 522 500 Kč 2 522 472 Kč 100 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 2 106 572 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
877 877 1 494 500 Kč Navýšení 2 325 600 Kč 2 325 540 Kč 100 %
440 440 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 2 056 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 269 500 Kč 269 500 Kč 100 %
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 507 900 Kč 1 507 836 Kč 100 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 277 636 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 230 200 Kč 230 200 Kč 100 %
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 3 779 200 Kč 3 779 200 Kč 100 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 322 000 Kč 3 322 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 457 200 Kč 100 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 2 541 100 Kč 2 541 060 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 553 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 365 900 Kč 365 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 2 404 400 Kč 2 404 396 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 414 996 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 400 Kč 289 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
3113 Základní školy 249 874 100 Kč Navýšení 293 887 100 Kč 230 141 937 Kč 78 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
130000 Odbor správy majetku 8 660 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
130084 ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
413 413 7 500 000 Kč Pokles 525 900 Kč -18 486 171 Kč -3515 %
418 418 0 Kč Navýšení 10 143 900 Kč 10 098 521 Kč 100 %
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 9 000 000 Kč Pokles 7 000 000 Kč 6 030 404 Kč 86 %
413 413 9 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 6 030 404 Kč 86 %
130097 Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 33 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 33 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
413 413 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
130164 ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
413 413 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
130166 ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
413 413 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
130189 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 2 000 000 Kč Pokles 1 850 000 Kč 1 712 878 Kč 93 %
413 413 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 1 850 000 Kč 1 712 878 Kč 93 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč Pokles 59 900 Kč 59 895 Kč 100 %
413 413 1 000 000 Kč Pokles 59 900 Kč 59 895 Kč 100 %
130225 ZŠ Smíchov - přístavba dílen 500 000 Kč Pokles 150 000 Kč 139 150 Kč 93 %
413 413 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 139 150 Kč 93 %
130226 ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 2 000 000 Kč Pokles 70 000 Kč 59 290 Kč 85 %
413 413 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 59 290 Kč 85 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie - školství 1 000 000 Kč Pokles 155 400 Kč 38 720 Kč 25 %
413 413 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 38 720 Kč 25 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
15377000000 15377000000 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
15395000000 15395000000 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 456 000 Kč Navýšení 4 491 400 Kč 4 491 400 Kč 100 %
440 440 2 456 000 Kč Navýšení 3 685 500 Kč 3 685 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 404 800 Kč 404 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 8 836 300 Kč 7 761 790 Kč 88 %
418 418 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
236 236 3 900 000 Kč Navýšení 5 289 700 Kč 5 289 690 Kč 100 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 4 369 350 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 300 Kč 920 340 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 925 000 Kč 921 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 745 400 Kč 409 632 Kč 55 %
437 437 0 Kč Navýšení 27 500 Kč 25 000 Kč 91 %
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 26 156 Kč 55 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 1 044 700 Kč 978 563 Kč 94 %
417 417 0 Kč 0 Kč 78 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 8 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 407 790 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 30 856 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 578 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 359 100 Kč 374 911 Kč 104 %
437 437 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 5 800 Kč 35 000 Kč 603 %
440 440 0 Kč 0 Kč 198 556 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 141 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 36 050 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 20 045 200 Kč 19 956 013 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 901 200 Kč 19 011 999 Kč 1000 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 111 100 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 30 100 Kč 30 064 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 307 200 Kč 240 000 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 438 000 Kč 438 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 257 600 Kč 235 950 Kč 92 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 41 032 000 Kč Pokles 23 569 600 Kč 19 962 498 Kč 85 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 1 372 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
440 440 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 1 486 808 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 18 341 408 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč 0 Kč -339 911 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -198 556 Kč - - - -
400015 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 0 Kč 0 Kč -900 563 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -30 856 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -407 790 Kč - - - -
400019 Školní hřiště ZŠ a MŠ Weberova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400020 FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky 690 100 Kč Navýšení 1 015 700 Kč 885 191 Kč 87 %
440 440 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
440 440 690 100 Kč Pokles 557 000 Kč 426 555 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 127 900 Kč 127 897 Kč 100 %
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 4 663 000 Kč Navýšení 8 189 600 Kč 8 189 650 Kč 100 %
440 440 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 6 790 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 689 400 Kč 689 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 710 000 Kč 710 000 Kč 100 %
757 757 12 271 000 Kč Navýšení 15 450 400 Kč 15 450 380 Kč 100 %
440 440 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 13 547 680 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 902 700 Kč 1 902 700 Kč 100 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
413 413 2 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
807 807 5 004 000 Kč Navýšení 6 378 900 Kč 6 378 900 Kč 100 %
440 440 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 414 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 964 900 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 10 535 000 Kč Navýšení 14 197 900 Kč 14 197 850 Kč 100 %
440 440 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 11 646 150 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 591 800 Kč 1 591 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 959 900 Kč 959 900 Kč 100 %
80938000209 ZŠ Nepomucká - zateplení objektu a výměna oken 35 000 000 Kč Pokles 34 880 600 Kč 12 992 127 Kč 37 %
413 413 35 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 34 880 600 Kč 12 992 127 Kč 37 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 4 000 000 Kč Pokles 754 100 Kč 0 Kč 0 %
413 413 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 754 100 Kč 0 Kč 0 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 8 059 000 Kč 8 059 000 Kč 100 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 725 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 333 100 Kč 1 333 100 Kč 100 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 0 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 34 135 737 Kč 76 %
413 413 0 Kč Navýšení 2 241 700 Kč 2 241 614 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 42 758 300 Kč 31 894 123 Kč 75 %
814 814 6 813 000 Kč Navýšení 8 795 800 Kč 8 795 800 Kč 100 %
440 440 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 7 501 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 294 200 Kč 1 294 200 Kč 100 %
815 FZŠ Drtinova 5 265 000 Kč Navýšení 7 520 300 Kč 7 520 300 Kč 100 %
440 440 5 265 000 Kč Navýšení 5 696 800 Kč 5 696 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 193 500 Kč 1 193 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 600 000 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 13 998 000 Kč Navýšení 18 610 100 Kč 18 610 096 Kč 100 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 15 193 900 Kč 15 193 896 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 775 200 Kč 2 775 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %
863 863 6 212 000 Kč Navýšení 7 645 600 Kč 7 645 600 Kč 100 %
440 440 6 212 000 Kč Navýšení 6 685 000 Kč 6 685 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 960 600 Kč 960 600 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 5 223 000 Kč Navýšení 9 346 300 Kč 9 346 330 Kč 100 %
440 440 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 7 165 230 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 187 800 Kč 1 187 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 3 163 300 Kč 3 163 206 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 2 069 000 Kč Navýšení 3 043 900 Kč 3 043 900 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 417 900 Kč 2 417 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 521 000 Kč 521 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 020 800 Kč 938 374 Kč 92 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 1 020 800 Kč 938 374 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 740 874 Kč 92 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 340 000 Kč Pokles 231 900 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 190 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 340 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
437 437 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
437 437 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 350 000 Kč Navýšení 6 924 200 Kč 3 403 029 Kč 49 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 827 300 Kč 1 705 988 Kč 60 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 1 320 997 Kč 59 %
426 426 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 282 504 Kč 66 %
426 426 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 102 487 Kč 68 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 542 900 Kč 325 391 Kč 13 %
426 426 0 Kč Navýšení 312 400 Kč 237 330 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 168 700 Kč 56 000 Kč 3 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
426 426 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 350 000 Kč Pokles 164 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč 278 000 Kč 275 465 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 278 000 Kč Pokles 275 600 Kč 275 465 Kč 100 %
637 637 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
637 637 2 000 Kč Pokles 100 Kč 1 Kč 1 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 5 030 000 Kč Pokles 5 010 000 Kč 4 369 581 Kč 87 %
150000 150000 680 000 Kč Pokles 660 000 Kč 169 581 Kč 26 %
615 615 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
615 615 670 000 Kč Pokles 633 000 Kč 146 235 Kč 23 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
637 637 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
370008 370008 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 5 402 000 Kč Navýšení 5 813 000 Kč 3 344 167 Kč 58 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 713 700 Kč 506 283 Kč 30 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 34 000 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 360 150 Kč 38 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 3 844 Kč 23 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 94 500 Kč 47 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 11 866 Kč 31 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 740 000 Kč Pokles 437 300 Kč 396 555 Kč 91 %
637 637 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
637 637 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
637 637 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
513 513 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 831 000 Kč 610 332 Kč 33 %
637 637 3 662 000 Kč Pokles 1 831 000 Kč 1 830 997 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 5 934 900 Kč Pokles 5 534 900 Kč 1 259 652 Kč 23 %
130026 Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %
613 613 554 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
618 618 0 Kč Navýšení 154 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 580 350 Kč 45 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 369 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 400 Kč 530 350 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 150 000 Kč Navýšení 301 100 Kč 263 000 Kč 87 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 173 000 Kč 82 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč Pokles 90 100 Kč 90 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
637 637 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 478 000 Kč 7 478 000 Kč 3 637 626 Kč 49 %
190000 190000 7 178 000 Kč Pokles 530 200 Kč 526 423 Kč 99 %
619 619 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
619 619 6 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
619 619 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340008 340008 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 5 501 000 Kč 2 097 128 Kč 38 %
634 634 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 690 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 4 996 300 Kč 1 997 947 Kč 40 %
370008 370008 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370019 370019 0 Kč Navýšení 1 146 800 Kč 1 014 074 Kč 88 %
637 637 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 1 050 Kč 6 %
637 637 0 Kč Navýšení 119 900 Kč 119 887 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 007 900 Kč 893 138 Kč 89 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 500 000 Kč Pokles 2 490 000 Kč 1 920 000 Kč 77 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 370 000 Kč 1 800 000 Kč 76 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 985 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 2 500 000 Kč Pokles 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 11 415 000 Kč Navýšení 16 451 000 Kč 4 505 758 Kč 27 %
190000 190000 1 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
619 619 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
619 619 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 175 000 Kč 460 000 Kč 39 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 60 000 Kč 27 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 1 394 900 Kč 76 416 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 1 963 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 000 Kč 14 291 Kč 3 %
634 634 0 Kč Navýšení 483 000 Kč 40 162 Kč 8 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 1 178 000 Kč 230 047 Kč 20 %
634 634 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 88 897 Kč 32 %
634 634 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
370000 370000 1 650 000 Kč Navýšení 1 741 000 Kč 270 471 Kč 16 %
637 637 200 000 Kč Navýšení 412 000 Kč 3 648 Kč 1 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
637 637 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
637 637 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
637 637 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 855 000 Kč Pokles 1 155 000 Kč 1 063 000 Kč 92 %
637 637 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
637 637 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
637 637 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 370008 5 070 000 Kč Pokles 1 795 100 Kč 1 761 768 Kč 98 %
637 637 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
637 637 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
637 637 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
370019 370019 0 Kč Navýšení 168 700 Kč 151 959 Kč 90 %
637 637 0 Kč Navýšení 68 700 Kč 67 989 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 83 970 Kč 84 %
390000 390000 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 32 539 Kč 13 %
639 639 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 10 539 Kč 11 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 143 000 Kč 65 %
641 641 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
641 641 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
641 641 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
80001 80001 630 000 Kč 630 000 Kč 313 276 Kč 50 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 34 229 Kč 68 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 265 649 Kč 48 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 8 398 Kč 84 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 9 443 000 Kč Navýšení 11 717 000 Kč 5 296 050 Kč 45 %
130000 Odbor správy majetku 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130228 Sportovní zařízení - průzkumy, studie 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
413 413 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 2 000 917 Kč 56 %
434 434 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 1 051 392 Kč 43 %
434 434 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 800 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
437 437 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
410072 Streetworkout Sacré Coeur 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
410074 Realizace streetworkoutu v Husových sadech 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
441 441 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410085 Finalizace projektu na přírodní hřiště Pod Žvahovem, Praha 5 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
430012 Odkoupení části pozemku parc. č. 166/1 díl "a" , k.ú. Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 100 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 600 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 100 000 Kč Navýšení 17 026 600 Kč 4 149 358 Kč 24 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 6 335 400 Kč 3 378 236 Kč 53 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 2 952 474 Kč 63 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 33 783 Kč 68 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 222 940 Kč 23 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
434 434 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 48 000 Kč 66 %
434 434 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 3 100 000 Kč Pokles 983 400 Kč 771 121 Kč 78 %
437 437 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
437 437 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
437 437 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
437 437 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
437 437 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
437 437 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 19 648 000 Kč Pokles 12 258 400 Kč 8 109 812 Kč 66 %
400000 ZŠ Waldorfská 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 10 798 000 Kč Pokles 10 026 000 Kč 7 922 934 Kč 79 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 105 966 Kč 62 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 520 219 Kč 52 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 7 840 000 Kč 6 924 166 Kč 88 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 166 092 Kč 51 %
410004 Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 58 065 Kč 12 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 58 065 Kč 12 %
410066 Vybudování dětského hřiště Wassermannova 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410078 Obnova dětského hřiště Sacré Coeur 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410079 Dodání a instalace zastínění vč. souvisejících stavebních a montážních prací na DH ul. Bochovská, Praha 5 - Jinonice 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
241 241 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
410080 Obnova dětského hřiště Aréna 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410081 Rekonstrukce DH Pod Děvínem 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410082 Rekonstrukce DH Vejražkova 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410083 Rekonstrukce DH Na Ovčíně 2 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 2 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80901000000 PD Hřiště Hlubočepy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6 000 000 Kč Navýšení 7 960 000 Kč 7 863 000 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 5 863 000 Kč 98 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
370033 Odbor KST - Ostatní investiční transféry nezisk.a podobným organizacím 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
390000 390000 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 200 000 Kč 67 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 18 000 Kč Navýšení 26 000 Kč 8 000 Kč 31 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 18 000 Kč Navýšení 26 000 Kč 8 000 Kč 31 %
143 143 18 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 133 872 000 Kč Pokles 125 923 900 Kč 93 107 208 Kč 74 %
130000 Odbor správy majetku 12 002 000 Kč Pokles 112 000 Kč 109 992 Kč 98 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 5 000 000 Kč Pokles 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
813 813 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
813 813 320 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
130140 Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
813 813 550 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
813 813 8 000 000 Kč Pokles 27 200 Kč 27 104 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 9 296 000 Kč 8 548 209 Kč 92 %
130178 Poštovka DPS 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 1 500 000 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
813 813 4 000 000 Kč Pokles 138 800 Kč 138 764 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 6 346 000 Kč 3 486 985 Kč 55 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 11 600 000 Kč 6 972 916 Kč 60 %
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 292 820 Kč 49 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 4 000 000 Kč Pokles 3 908 900 Kč 3 477 097 Kč 89 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
843 843 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 234 500 Kč 2 106 230 Kč 94 %
843 843 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
80750000117 Raudnitzův dům 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 67 572 246 Kč 77 %
813 813 88 000 000 Kč Pokles 3 028 100 Kč 3 028 001 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 84 971 900 Kč 64 544 245 Kč 76 %
3613 Nebytové hospodářství 15 130 000 Kč Pokles 8 283 800 Kč 4 310 764 Kč 52 %
130000 Odbor správy majetku 3 930 000 Kč Pokles 3 620 000 Kč 1 124 809 Kč 31 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 439 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 51 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
130182 Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 1 000 000 Kč Navýšení 1 293 800 Kč 1 209 124 Kč 93 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 41 900 Kč 41 848 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 251 900 Kč 1 167 276 Kč 93 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130218 Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130219 Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 200 000 Kč 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
813 813 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 800 000 Kč Pokles 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
813 813 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
130221 Vybudování nové obřadní síně v parku Sacré Coeur 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 420 000 Kč 409 276 Kč 97 %
843 843 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 3 060 000 Kč 3 059 120 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 250 000 Kč Navýšení 3 060 000 Kč 3 059 120 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 7 120 Kč 89 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 3 052 000 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
390000 390000 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
3635 Územní plánování 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
150000 150000 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
115 115 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 132 877 Kč 22 %
115 115 9 301 000 Kč Pokles 4 643 500 Kč 3 049 147 Kč 66 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 113 740 Kč 6 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 28 405 000 Kč Navýšení 29 755 100 Kč 18 771 553 Kč 63 %
100000 Odbor Kancelář městské části 160 000 Kč 160 000 Kč 6 381 Kč 4 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 3 161 Kč 9 %
130000 Odbor správy majetku 9 145 000 Kč Pokles 3 745 000 Kč 365 883 Kč 10 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 101 989 Kč 7 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
130230 Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 1 350 100 Kč 1 350 002 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
81156000205 Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
813 813 16 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
81157000000 Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
813 813 1 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
241 241 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 1 412 675 Kč 24 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 1 412 675 Kč 24 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 450 120 Kč 12 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 962 555 Kč 48 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 168 726 000 Kč Navýšení 169 051 100 Kč 95 888 742 Kč 57 %
130212 Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
213 213 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 72 625 000 Kč Pokles 69 455 200 Kč 64 634 656 Kč 93 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 61 842 200 Kč 60 511 704 Kč 98 %
241 241 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 756 438 Kč 84 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 037 522 Kč 35 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 409 090 Kč 83 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 349 690 Kč 35 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 555 644 Kč 56 %
410001 Nákup městského mobiliáře 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 1 274 128 Kč 31 %
241 241 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
241 241 4 050 000 Kč Pokles 3 810 400 Kč 1 034 548 Kč 27 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 6 300 000 Kč Pokles 2 400 000 Kč 609 465 Kč 25 %
218 218 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 609 465 Kč 25 %
241 241 6 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410035 Participativní rozpočet 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 290 750 Kč 2 %
241 241 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 290 750 Kč 2 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 3 500 000 Kč Pokles 25 000 Kč 21 780 Kč 87 %
218 218 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 21 780 Kč 87 %
241 241 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410054 Volnočasový areál Vidoule 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 60 500 Kč 2 %
241 241 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 60 500 Kč 2 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 2 000 000 Kč Pokles 270 000 Kč 259 900 Kč 96 %
218 218 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 229 900 Kč 96 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410069 Vybudování parku Na Pláni 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410084 Realizace parku v Remízku 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
80505000000 Rekonstrukce parku Santoška 28 240 600 Kč Pokles 27 938 600 Kč 27 938 462 Kč 100 %
241 241 28 240 600 Kč Pokles 27 938 600 Kč 27 938 462 Kč 100 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 0 Kč Navýšení 11 109 900 Kč 112 651 Kč 1 %
241 241 0 Kč Navýšení 11 109 900 Kč 112 651 Kč 1 %
80506000046 Komunitní zahrada Hlubočepy 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80507000000 Revitalizace parku Klamovka 6 330 400 Kč 6 330 400 Kč 336 830 Kč 5 %
241 241 6 330 400 Kč 6 330 400 Kč 336 830 Kč 5 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 20 080 000 Kč Pokles 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 20 080 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
81146000000 Relaxační areál Vidoule 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
81147000000 Revitalizace zeleně Chaplinovo nám. 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
81148000000 Revitalizace parku Mrázovka 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 Projekt ozeleňování a ochlazování ulic 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 349 620 Kč 9 %
241 241 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 349 620 Kč 9 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 495 924 Kč 68 %
370008 370008 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 495 924 Kč 68 %
637 637 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
637 637 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
637 637 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 838 038 Kč 57 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 48 800 Kč 48 740 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 48 800 Kč 48 740 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 752 000 Kč 504 914 Kč 67 %
390000 390000 390 000 Kč Navýšení 752 000 Kč 504 914 Kč 67 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 988 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 003 Kč 17 %
539 539 370 000 Kč Pokles 261 500 Kč 74 403 Kč 28 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 366 500 Kč 870 586 Kč 64 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 20 100 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 400 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 758 700 Kč 758 700 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 587 700 Kč 111 886 Kč 19 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 582 700 Kč 106 886 Kč 18 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 7 100 000 Kč Pokles 5 633 600 Kč 5 271 125 Kč 94 %
130000 Odbor správy majetku 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130111 Komunitní centrum Prádelna 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
513 513 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
130222 Zateplení hospodářského pavilonu jeslí Na Hřebenkách 2065 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
513 513 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
130223 PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
513 513 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
390000 390000 400 000 Kč Pokles 319 300 Kč 185 435 Kč 58 %
539 539 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
539 539 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 32 360 000 Kč Navýšení 48 099 100 Kč 48 072 376 Kč 100 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 32 360 000 Kč Navýšení 48 070 100 Kč 48 043 376 Kč 100 %
539 539 32 360 000 Kč Pokles 25 928 000 Kč 25 928 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 21 762 100 Kč 21 762 086 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
4355 Týdenní stacionáře 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 42 915 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 42 915 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 6 050 000 Kč Pokles 310 700 Kč 300 025 Kč 97 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
513 513 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
513 513 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 144 200 Kč 144 198 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 144 200 Kč 144 198 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 61 115 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 61 115 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 917 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Navýšení 4 083 600 Kč 1 680 679 Kč 41 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 2 022 000 Kč 1 230 176 Kč 61 %
526 526 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 28 680 Kč 68 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 533 900 Kč 901 818 Kč 59 %
526 526 0 Kč Navýšení 107 700 Kč 79 056 Kč 73 %
539 539 0 Kč Navýšení 183 900 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 600 Kč 79 567 Kč 54 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 900 Kč 141 055 Kč 2391 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 579 200 Kč 231 054 Kč 40 %
526 526 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 84 000 Kč 100 %
537 537 0 Kč Navýšení 440 800 Kč 145 200 Kč 33 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 1 854 Kč 3 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 400 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 3 490 000 Kč Pokles 1 482 400 Kč 219 449 Kč 15 %
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 781 400 Kč -12 639 Kč -2 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 9 262 Kč 5 %
539 539 200 000 Kč Pokles 186 200 Kč 85 328 Kč 46 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Navýšení 18 623 900 Kč 16 988 610 Kč 91 %
100000 Odbor Kancelář městské části 290 000 Kč Navýšení 5 191 100 Kč 3 147 199 Kč 61 %
710 710 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
710 710 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
710 710 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 335 516 Kč 57 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 595 320 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
130000 Odbor správy majetku 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
713 713 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 234 800 Kč 234 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 234 800 Kč 234 800 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
726 726 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
737 737 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
370019 370019 0 Kč Navýšení 509 300 Kč 398 049 Kč 78 %
737 737 0 Kč Navýšení 509 300 Kč 398 049 Kč 78 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 356 500 Kč 356 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 356 500 Kč 356 500 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
81435000000 Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 0 Kč 0 Kč 559 920 Kč - - - -
710 710 0 Kč 0 Kč 559 920 Kč - - - -
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 649 700 Kč 649 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 649 700 Kč 649 700 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 1 359 400 Kč 1 359 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 359 400 Kč 1 359 400 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 580 000 Kč 580 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 580 000 Kč 580 000 Kč 100 %
865 MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 202 300 Kč 202 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 202 300 Kč 202 300 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 172 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 172 000 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 852 400 Kč 852 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 852 400 Kč 852 400 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 131 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 131 300 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 247 000 Kč 247 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 247 000 Kč 247 000 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 270 400 Kč 270 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 270 400 Kč 270 400 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 134 800 Kč 134 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 134 800 Kč 134 800 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 102 100 Kč 102 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 102 100 Kč 102 100 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 800 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 188 700 Kč 188 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 188 700 Kč 188 700 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 200 000 Kč Pokles 11 650 300 Kč 6 541 404 Kč 56 %
100000 Odbor Kancelář městské části 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 876 506 Kč 57 %
710