Pohled přes paragrafy 2020

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Přijaté dotace 700 717 000 Kč Navýšení 919 824 800 Kč 793 113 081 Kč 86 %
Daňové příjmy 120 746 200 Kč 120 746 200 Kč 109 227 074 Kč 90 %
Nedaňové příjmy 38 410 000 Kč Navýšení 43 136 200 Kč 35 456 765 Kč 82 %
Celkem 859 873 200 Kč Navýšení 1 083 707 200 Kč 937 796 919 Kč 87 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 370 684 000 Kč Navýšení 370 916 900 Kč 316 767 974 Kč 85 %
100000 Odbor Kancelář městské části 370 000 Kč 370 000 Kč 135 000 Kč 36 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 135 000 Kč 36 %
100001 100001 0 Kč Navýšení 2 012 800 Kč 1 231 965 Kč 61 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 765 200 Kč 1 087 566 Kč 62 %
910 910 0 Kč Navýšení 247 600 Kč 144 399 Kč 58 %
130000 Odbor správy majetku 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 895 359 Kč 27 %
913 913 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 12 907 Kč 86 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
913 913 160 000 Kč Navýšení 245 000 Kč 217 039 Kč 89 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 500 987 Kč 39 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 15 000 000 Kč Pokles 6 668 000 Kč 3 037 420 Kč 46 %
913 913 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 0 Kč Navýšení 6 668 000 Kč 3 037 420 Kč 46 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
913 913 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
913 913 1 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 0 Kč Navýšení 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
130213 PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %
913 913 1 800 000 Kč Pokles 96 800 Kč 96 800 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
130217 Vybudování chlazení kanceláří v obj. Štefánikova 247/17 4 400 000 Kč Pokles 3 100 000 Kč 2 916 207 Kč 94 %
913 913 4 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 0 Kč Navýšení 3 100 000 Kč 2 916 207 Kč 94 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 34 500 000 Kč Navýšení 36 030 000 Kč 27 357 282 Kč 76 %
916 916 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 41 364 Kč 98 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 14 536 000 Kč 12 466 031 Kč 86 %
916 916 25 600 Kč 25 600 Kč -8 340 Kč -33 %
916 916 600 000 Kč 600 000 Kč 348 317 Kč 58 %
916 916 3 070 000 Kč Navýšení 3 108 000 Kč 2 104 903 Kč 68 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 13 500 Kč 34 %
916 916 3 550 000 Kč Navýšení 4 450 000 Kč 3 414 254 Kč 77 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 477 000 Kč 386 342 Kč 81 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 168 859 Kč 34 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 958 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
916 916 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 1 636 061 Kč 90 %
916 916 405 000 Kč Pokles 401 000 Kč 275 362 Kč 69 %
916 916 619 600 Kč 619 600 Kč 454 703 Kč 73 %
916 916 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 480 Kč 2 %
916 916 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 1 896 960 Kč 66 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč Pokles 16 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 236 630 Kč 91 %
916 916 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 2 067 113 Kč 90 %
160005 Stavební úpravy budov MČ 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
916 916 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
160008 Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
160009 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
160010 Nákup a instalace - bezdrátový elektronický přístupový systém 2 300 000 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 2 349 432 Kč 100 %
916 916 2 300 000 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 2 349 432 Kč 100 %
160011 Rekonstrukce dveří hlavních vstupů budovy úřadu 0 Kč Navýšení 718 000 Kč 717 530 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 718 000 Kč 717 530 Kč 100 %
170000 170000 720 000 Kč Pokles 51 000 Kč 20 534 Kč 40 %
917 917 100 000 Kč Pokles 31 000 Kč 6 534 Kč 21 %
917 917 620 000 Kč Pokles 20 000 Kč 14 000 Kč 70 %
170001 170001 2 720 000 Kč Pokles 707 200 Kč 569 327 Kč 81 %
917 917 2 420 000 Kč Pokles 654 800 Kč 516 926 Kč 79 %
917 917 300 000 Kč Pokles 52 400 Kč 52 401 Kč 100 %
170002 170002 4 870 000 Kč Pokles 2 046 900 Kč 1 307 088 Kč 64 %
917 917 4 620 000 Kč Pokles 2 034 100 Kč 1 294 388 Kč 64 %
917 917 250 000 Kč Pokles 12 800 Kč 12 700 Kč 99 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 3 731 958 Kč 76 %
918 918 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 328 Kč 20 %
918 918 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
240000 Odbor informatiky 30 669 600 Kč Navýšení 31 913 700 Kč 24 158 375 Kč 76 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 3 144 500 Kč 2 032 652 Kč 65 %
924 924 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
924 924 11 782 100 Kč 11 782 100 Kč 10 535 555 Kč 89 %
924 924 840 000 Kč 840 000 Kč 580 159 Kč 69 %
924 924 2 200 000 Kč Pokles 2 126 500 Kč 988 518 Kč 46 %
924 924 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 197 138 Kč 15 %
924 924 9 352 500 Kč Navýšení 10 012 600 Kč 7 716 829 Kč 77 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 232 320 Kč 39 %
924 924 1 656 800 Kč Navýšení 1 826 800 Kč 1 720 628 Kč 94 %
924 924 0 Kč Navýšení 121 200 Kč 121 106 Kč 100 %
240004 Licence 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 976 506 Kč 98 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 976 506 Kč 98 %
240008 Diskové uložiště 5 000 000 Kč Pokles 4 782 100 Kč 4 762 149 Kč 100 %
924 924 5 000 000 Kč Pokles 4 782 100 Kč 4 762 149 Kč 100 %
240009 Servery 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240019 Programové vybavení 2 500 000 Kč Navýšení 2 608 900 Kč 689 367 Kč 26 %
924 924 2 500 000 Kč Navýšení 2 608 900 Kč 689 367 Kč 26 %
240020 Nákup mikrofonů 0 Kč Navýšení 67 900 Kč 67 808 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 67 900 Kč 67 808 Kč 100 %
240021 Doplnění datové sítě 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 59 169 Kč 39 %
924 924 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 59 169 Kč 39 %
260000 260000 233 004 000 Kč Navýšení 243 174 300 Kč 228 112 552 Kč 94 %
926 926 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
926 926 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
926 926 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
926 926 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
926 926 1 100 000 Kč Navýšení 1 672 300 Kč 1 358 845 Kč 81 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
926 926 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
926 926 0 Kč 0 Kč 5 514 384 Kč - - - -
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
926 926 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
926 926 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 669 000 Kč 74 281 Kč 11 %
926 926 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 39 325 Kč 30 %
926 926 0 Kč Navýšení 540 000 Kč 34 956 Kč 6 %
370000 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 13 360 Kč 9 %
937 937 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 4 513 100 Kč 2 426 123 Kč 54 %
937 937 0 Kč Navýšení 32 600 Kč 2 449 Kč 8 %
937 937 0 Kč Navýšení 2 723 600 Kč 2 163 967 Kč 79 %
937 937 0 Kč Navýšení 1 756 900 Kč 259 707 Kč 15 %
7 7 10 502 400 Kč Navýšení 10 652 500 Kč 9 146 072 Kč 86 %
926 926 3 870 000 Kč 3 870 000 Kč 3 476 297 Kč 90 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 168 000 Kč 35 %
926 926 6 152 400 Kč Navýšení 6 302 500 Kč 5 501 775 Kč 87 %
90000 Odbor ekonomický 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
3113 Základní školy 249 874 100 Kč Navýšení 293 887 100 Kč 230 141 937 Kč 78 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
130000 Odbor správy majetku 8 660 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
130084 ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
413 413 7 500 000 Kč Pokles 525 900 Kč -18 486 171 Kč -3515 %
418 418 0 Kč Navýšení 10 143 900 Kč 10 098 521 Kč 100 %
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 9 000 000 Kč Pokles 7 000 000 Kč 6 030 404 Kč 86 %
413 413 9 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 6 030 404 Kč 86 %
130097 Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 33 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 33 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
413 413 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
130164 ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
413 413 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
130166 ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
413 413 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
130189 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 2 000 000 Kč Pokles 1 850 000 Kč 1 712 878 Kč 93 %
413 413 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 1 850 000 Kč 1 712 878 Kč 93 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč Pokles 59 900 Kč 59 895 Kč 100 %
413 413 1 000 000 Kč Pokles 59 900 Kč 59 895 Kč 100 %
130225 ZŠ Smíchov - přístavba dílen 500 000 Kč Pokles 150 000 Kč 139 150 Kč 93 %
413 413 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 139 150 Kč 93 %
130226 ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 2 000 000 Kč Pokles 70 000 Kč 59 290 Kč 85 %
413 413 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 59 290 Kč 85 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie - školství 1 000 000 Kč Pokles 155 400 Kč 38 720 Kč 25 %
413 413 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 38 720 Kč 25 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
15377000000 15377000000 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
15395000000 15395000000 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 456 000 Kč Navýšení 4 491 400 Kč 4 491 400 Kč 100 %
440 440 2 456 000 Kč Navýšení 3 685 500 Kč 3 685 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 404 800 Kč 404 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 8 836 300 Kč 7 761 790 Kč 88 %
418 418 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
236 236 3 900 000 Kč Navýšení 5 289 700 Kč 5 289 690 Kč 100 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 4 369 350 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 300 Kč 920 340 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 925 000 Kč 921 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 745 400 Kč 409 632 Kč 55 %
437 437 0 Kč Navýšení 27 500 Kč 25 000 Kč 91 %
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 26 156 Kč 55 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 1 044 700 Kč 978 563 Kč 94 %
417 417 0 Kč 0 Kč 78 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 8 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 407 790 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 30 856 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 578 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 359 100 Kč 374 911 Kč 104 %
437 437 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 5 800 Kč 35 000 Kč 603 %
440 440 0 Kč 0 Kč 198 556 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 141 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 36 050 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 20 045 200 Kč 19 956 013 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 901 200 Kč 19 011 999 Kč 1000 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 111 100 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 30 100 Kč 30 064 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 307 200 Kč 240 000 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 438 000 Kč 438 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 257 600 Kč 235 950 Kč 92 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 41 032 000 Kč Pokles 23 569 600 Kč 19 962 498 Kč 85 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 1 372 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
440 440 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 1 486 808 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 18 341 408 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč 0 Kč -339 911 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -198 556 Kč - - - -
400015 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 0 Kč 0 Kč -900 563 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -30 856 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -407 790 Kč - - - -
400019 Školní hřiště ZŠ a MŠ Weberova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400020 FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky 690 100 Kč Navýšení 1 015 700 Kč 885 191 Kč 87 %
440 440 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
440 440 690 100 Kč Pokles 557 000 Kč 426 555 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 127 900 Kč 127 897 Kč 100 %
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 4 663 000 Kč Navýšení 8 189 600 Kč 8 189 650 Kč 100 %
440 440 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 6 790 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 689 400 Kč 689 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 710 000 Kč 710 000 Kč 100 %
757 757 12 271 000 Kč Navýšení 15 450 400 Kč 15 450 380 Kč 100 %
440 440 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 13 547 680 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 902 700 Kč 1 902 700 Kč 100 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
413 413 2 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
807 807 5 004 000 Kč Navýšení 6 378 900 Kč 6 378 900 Kč 100 %
440 440 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 414 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 964 900 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 10 535 000 Kč Navýšení 14 197 900 Kč 14 197 850 Kč 100 %
440 440 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 11 646 150 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 591 800 Kč 1 591 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 959 900 Kč 959 900 Kč 100 %
80938000209 ZŠ Nepomucká - zateplení objektu a výměna oken 35 000 000 Kč Pokles 34 880 600 Kč 12 992 127 Kč 37 %
413 413 35 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 34 880 600 Kč 12 992 127 Kč 37 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 4 000 000 Kč Pokles 754 100 Kč 0 Kč 0 %
413 413 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 754 100 Kč 0 Kč 0 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 8 059 000 Kč 8 059 000 Kč 100 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 725 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 333 100 Kč 1 333 100 Kč 100 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 0 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 34 135 737 Kč 76 %
413 413 0 Kč Navýšení 2 241 700 Kč 2 241 614 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 42 758 300 Kč 31 894 123 Kč 75 %
814 814 6 813 000 Kč Navýšení 8 795 800 Kč 8 795 800 Kč 100 %
440 440 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 7 501 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 294 200 Kč 1 294 200 Kč 100 %
815 FZŠ Drtinova 5 265 000 Kč Navýšení 7 520 300 Kč 7 520 300 Kč 100 %
440 440 5 265 000 Kč Navýšení 5 696 800 Kč 5 696 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 193 500 Kč 1 193 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 600 000 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 13 998 000 Kč Navýšení 18 610 100 Kč 18 610 096 Kč 100 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 15 193 900 Kč 15 193 896 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 775 200 Kč 2 775 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %
863 863 6 212 000 Kč Navýšení 7 645 600 Kč 7 645 600 Kč 100 %
440 440 6 212 000 Kč Navýšení 6 685 000 Kč 6 685 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 960 600 Kč 960 600 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 5 223 000 Kč Navýšení 9 346 300 Kč 9 346 330 Kč 100 %
440 440 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 7 165 230 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 187 800 Kč 1 187 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 168 726 000 Kč Navýšení 169 051 100 Kč 95 888 742 Kč 57 %
130212 Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
213 213 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 72 625 000 Kč Pokles 69 455 200 Kč 64 634 656 Kč 93 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 61 842 200 Kč 60 511 704 Kč 98 %
241 241 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 756 438 Kč 84 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 037 522 Kč 35 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 409 090 Kč 83 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 349 690 Kč 35 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 555 644 Kč 56 %
410001 Nákup městského mobiliáře 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 1 274 128 Kč 31 %
241 241 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
241 241 4 050 000 Kč Pokles 3 810 400 Kč 1 034 548 Kč 27 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 6 300 000 Kč Pokles 2 400 000 Kč 609 465 Kč 25 %
218 218 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 609 465 Kč 25 %
241 241 6 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410035 Participativní rozpočet 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 290 750 Kč 2 %
241 241 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 290 750 Kč 2 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 3 500 000 Kč Pokles 25 000 Kč 21 780 Kč 87 %
218 218 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 21 780 Kč 87 %
241 241 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410054 Volnočasový areál Vidoule 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 60 500 Kč 2 %
241 241 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 60 500 Kč 2 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 2 000 000 Kč Pokles 270 000 Kč 259 900 Kč 96 %
218 218 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 229 900 Kč 96 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410069 Vybudování parku Na Pláni 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410084 Realizace parku v Remízku 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
80505000000 Rekonstrukce parku Santoška 28 240 600 Kč Pokles 27 938 600 Kč 27 938 462 Kč 100 %
241 241 28 240 600 Kč Pokles 27 938 600 Kč 27 938 462 Kč 100 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 0 Kč Navýšení 11 109 900 Kč 112 651 Kč 1 %
241 241 0 Kč Navýšení 11 109 900 Kč 112 651 Kč 1 %
80506000046 Komunitní zahrada Hlubočepy 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80507000000 Revitalizace parku Klamovka 6 330 400 Kč 6 330 400 Kč 336 830 Kč 5 %
241 241 6 330 400 Kč 6 330 400 Kč 336 830 Kč 5 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 20 080 000 Kč Pokles 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 20 080 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
81146000000 Relaxační areál Vidoule 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
81147000000 Revitalizace zeleně Chaplinovo nám. 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
81148000000 Revitalizace parku Mrázovka 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 Projekt ozeleňování a ochlazování ulic 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 349 620 Kč 9 %
241 241 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 349 620 Kč 9 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 133 872 000 Kč Pokles 125 923 900 Kč 93 107 208 Kč 74 %
130000 Odbor správy majetku 12 002 000 Kč Pokles 112 000 Kč 109 992 Kč 98 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 5 000 000 Kč Pokles 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
813 813 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
813 813 320 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
130140 Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
813 813 550 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
813 813 8 000 000 Kč Pokles 27 200 Kč 27 104 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 9 296 000 Kč 8 548 209 Kč 92 %
130178 Poštovka DPS 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 1 500 000 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
813 813 4 000 000 Kč Pokles 138 800 Kč 138 764 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 6 346 000 Kč 3 486 985 Kč 55 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 11 600 000 Kč 6 972 916 Kč 60 %
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 292 820 Kč 49 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 4 000 000 Kč Pokles 3 908 900 Kč 3 477 097 Kč 89 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
843 843 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 234 500 Kč 2 106 230 Kč 94 %
843 843 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
80750000117 Raudnitzův dům 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 67 572 246 Kč 77 %
813 813 88 000 000 Kč Pokles 3 028 100 Kč 3 028 001 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 84 971 900 Kč 64 544 245 Kč 76 %
3111 Předškolní zařízení 45 235 700 Kč Navýšení 52 101 900 Kč 45 587 161 Kč 87 %
100007 Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních MČ Praha 5 - MŠ Nad Palatou a MŠ U železničního mostu 0 Kč Navýšení 1 332 000 Kč 1 330 254 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 591 000 Kč 590 238 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 741 000 Kč 740 016 Kč 100 %
130000 Odbor správy majetku 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
413 413 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
130190 MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
413 413 954 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
130192 MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč -5 626 569 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -5 626 569 Kč - - - -
130193 MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč -5 704 547 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -5 704 547 Kč - - - -
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč 0 Kč 5 934 810 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč 230 263 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 5 704 547 Kč - - - -
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 5 915 464 Kč 18602 %
418 418 0 Kč 0 Kč 5 626 569 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 288 896 Kč 908 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15378000000 15378000000 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
15382000000 15382000000 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
15393000000 15393000000 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
15394000000 15394000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15405000000 15405000000 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
418 418 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
180001 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 0 Kč Navýšení 907 500 Kč 793 760 Kč 87 %
418 418 0 Kč Navýšení 907 500 Kč 793 760 Kč 87 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 2 706 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 290 300 Kč 263 319 Kč 91 %
417 417 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 10 000 Kč 333 %
440 440 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 243 319 Kč - - - -
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 303 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 7 382 000 Kč Pokles 4 143 500 Kč 2 267 978 Kč 55 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 6 250 000 Kč Pokles 1 395 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 317 494 Kč 50 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 950 484 Kč 92 %
400012 Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova 0 Kč 0 Kč -243 319 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -243 319 Kč - - - -
400016 Školní hřiště MŠ Lohniského 851 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400017 Školní hřiště - MŠ Peroutkova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400018 Školní hřiště - Tréglova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
413 413 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
865 MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 372 544 Kč 100 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 430 544 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 2 480 700 Kč 2 480 700 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 475 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 305 700 Kč 305 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 860 000 Kč Navýšení 1 464 800 Kč 1 464 800 Kč 100 %
440 440 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 147 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 217 900 Kč 217 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 871 100 Kč 1 871 056 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 525 356 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 700 Kč 100 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 849 800 Kč 1 849 736 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 529 700 Kč 1 529 636 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 320 100 Kč 320 100 Kč 100 %
874 874 2 433 200 Kč Navýšení 3 992 700 Kč 3 992 676 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 2 433 200 Kč Navýšení 3 117 300 Kč 3 117 276 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 805 400 Kč 805 400 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
875 875 1 294 000 Kč Navýšení 1 994 300 Kč 1 994 300 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 294 000 Kč Navýšení 1 675 500 Kč 1 675 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 293 800 Kč 293 800 Kč 100 %
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 2 522 500 Kč 2 522 472 Kč 100 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 2 106 572 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
877 877 1 494 500 Kč Navýšení 2 325 600 Kč 2 325 540 Kč 100 %
440 440 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 2 056 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 269 500 Kč 269 500 Kč 100 %
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 507 900 Kč 1 507 836 Kč 100 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 277 636 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 230 200 Kč 230 200 Kč 100 %
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 3 779 200 Kč 3 779 200 Kč 100 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 322 000 Kč 3 322 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 457 200 Kč 100 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 2 541 100 Kč 2 541 060 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 553 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 365 900 Kč 365 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 2 404 400 Kč 2 404 396 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 414 996 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 400 Kč 289 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 32 360 000 Kč Navýšení 48 099 100 Kč 48 072 376 Kč 100 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 32 360 000 Kč Navýšení 48 070 100 Kč 48 043 376 Kč 100 %
539 539 32 360 000 Kč Pokles 25 928 000 Kč 25 928 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 21 762 100 Kč 21 762 086 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 28 405 000 Kč Navýšení 29 755 100 Kč 18 771 553 Kč 63 %
100000 Odbor Kancelář městské části 160 000 Kč 160 000 Kč 6 381 Kč 4 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 3 161 Kč 9 %
130000 Odbor správy majetku 9 145 000 Kč Pokles 3 745 000 Kč 365 883 Kč 10 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 101 989 Kč 7 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
130230 Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 1 350 100 Kč 1 350 002 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
81156000205 Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
813 813 16 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
81157000000 Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
813 813 1 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 25 840 100 Kč Navýšení 26 446 200 Kč 24 815 544 Kč 94 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 853 254 Kč 63 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
910 910 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 850 839 Kč 77 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 158 Kč 92 %
924 924 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 158 Kč 92 %
260000 260000 24 240 000 Kč Navýšení 24 796 100 Kč 23 871 015 Kč 96 %
926 926 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
926 926 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
926 926 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 39 000 Kč 23 798 Kč 61 %
926 926 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
926 926 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
7 7 250 100 Kč 250 100 Kč 45 118 Kč 18 %
926 926 250 100 Kč 250 100 Kč 45 118 Kč 18 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 19 648 000 Kč Pokles 12 258 400 Kč 8 109 812 Kč 66 %
400000 ZŠ Waldorfská 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 10 798 000 Kč Pokles 10 026 000 Kč 7 922 934 Kč 79 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 105 966 Kč 62 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 520 219 Kč 52 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 7 840 000 Kč 6 924 166 Kč 88 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 166 092 Kč 51 %
410004 Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 58 065 Kč 12 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 58 065 Kč 12 %
410066 Vybudování dětského hřiště Wassermannova 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410078 Obnova dětského hřiště Sacré Coeur 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410079 Dodání a instalace zastínění vč. souvisejících stavebních a montážních prací na DH ul. Bochovská, Praha 5 - Jinonice 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
241 241 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
410080 Obnova dětského hřiště Aréna 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410081 Rekonstrukce DH Pod Děvínem 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410082 Rekonstrukce DH Vejražkova 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410083 Rekonstrukce DH Na Ovčíně 2 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 2 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80901000000 PD Hřiště Hlubočepy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 200 000 Kč Pokles 11 650 300 Kč 6 541 404 Kč 56 %
100000 Odbor Kancelář městské části 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 876 506 Kč 57 %
710 710 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 11 458 Kč 38 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 89 645 Kč 89 %
710 710 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 164 857 Kč 100 %
710 710 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 5 202 103 Kč 55 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
710 710 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
100147 Samoobslužné klíčové hospodářství 0 Kč Navýšení 410 500 Kč 410 400 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 308 Kč 99 %
710 710 0 Kč Navýšení 403 100 Kč 403 092 Kč 100 %
390000 390000 1 450 000 Kč Pokles 960 400 Kč 254 497 Kč 26 %
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 5 306 Kč 5 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 15 130 000 Kč Pokles 8 283 800 Kč 4 310 764 Kč 52 %
130000 Odbor správy majetku 3 930 000 Kč Pokles 3 620 000 Kč 1 124 809 Kč 31 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 439 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 51 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
130182 Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 1 000 000 Kč Navýšení 1 293 800 Kč 1 209 124 Kč 93 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 41 900 Kč 41 848 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 251 900 Kč 1 167 276 Kč 93 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130218 Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130219 Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 200 000 Kč 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
813 813 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 800 000 Kč Pokles 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
813 813 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
130221 Vybudování nové obřadní síně v parku Sacré Coeur 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 420 000 Kč 409 276 Kč 97 %
843 843 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
2212 Silnice 12 930 000 Kč Navýšení 16 996 000 Kč 3 271 888 Kč 19 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
313 313 880 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
318 318 0 Kč Navýšení 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
130216 Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
318 318 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 6 550 000 Kč Pokles 5 135 000 Kč 3 137 298 Kč 61 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 5 550 000 Kč Pokles 4 550 000 Kč 2 922 194 Kč 64 %
315 315 900 000 Kč Pokles 485 000 Kč 215 104 Kč 44 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 000 000 Kč Navýšení 10 881 000 Kč 113 100 Kč 1 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 113 100 Kč 24 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 11 415 000 Kč Navýšení 16 451 000 Kč 4 505 758 Kč 27 %
190000 190000 1 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
619 619 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
619 619 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 175 000 Kč 460 000 Kč 39 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 60 000 Kč 27 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 1 394 900 Kč 76 416 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 1 963 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 000 Kč 14 291 Kč 3 %
634 634 0 Kč Navýšení 483 000 Kč 40 162 Kč 8 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 1 178 000 Kč 230 047 Kč 20 %
634 634 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 88 897 Kč 32 %
634 634 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
370000 370000 1 650 000 Kč Navýšení 1 741 000 Kč 270 471 Kč 16 %
637 637 200 000 Kč Navýšení 412 000 Kč 3 648 Kč 1 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
637 637 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
637 637 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
637 637 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 855 000 Kč Pokles 1 155 000 Kč 1 063 000 Kč 92 %
637 637 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
637 637 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
637 637 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 370008 5 070 000 Kč Pokles 1 795 100 Kč 1 761 768 Kč 98 %
637 637 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
637 637 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
637 637 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
370019 370019 0 Kč Navýšení 168 700 Kč 151 959 Kč 90 %
637 637 0 Kč Navýšení 68 700 Kč 67 989 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 83 970 Kč 84 %
390000 390000 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 32 539 Kč 13 %
639 639 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 10 539 Kč 11 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 143 000 Kč 65 %
641 641 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
641 641 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
641 641 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
80001 80001 630 000 Kč 630 000 Kč 313 276 Kč 50 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 34 229 Kč 68 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 265 649 Kč 48 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 8 398 Kč 84 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
3635 Územní plánování 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
150000 150000 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
115 115 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 132 877 Kč 22 %
115 115 9 301 000 Kč Pokles 4 643 500 Kč 3 049 147 Kč 66 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 9 443 000 Kč Navýšení 11 717 000 Kč 5 296 050 Kč 45 %
130000 Odbor správy majetku 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130228 Sportovní zařízení - průzkumy, studie 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
413 413 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 2 000 917 Kč 56 %
434 434 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 1 051 392 Kč 43 %
434 434 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 800 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
437 437 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
410072 Streetworkout Sacré Coeur 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
410074 Realizace streetworkoutu v Husových sadech 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
441 441 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410085 Finalizace projektu na přírodní hřiště Pod Žvahovem, Praha 5 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
430012 Odkoupení části pozemku parc. č. 166/1 díl "a" , k.ú. Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 100 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 600 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 478 000 Kč 7 478 000 Kč 3 637 626 Kč 49 %
190000 190000 7 178 000 Kč Pokles 530 200 Kč 526 423 Kč 99 %
619 619 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
619 619 6 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
619 619 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340008 340008 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 5 501 000 Kč 2 097 128 Kč 38 %
634 634 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 690 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 4 996 300 Kč 1 997 947 Kč 40 %
370008 370008 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370019 370019 0 Kč Navýšení 1 146 800 Kč 1 014 074 Kč 88 %
637 637 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 1 050 Kč 6 %
637 637 0 Kč Navýšení 119 900 Kč 119 887 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 007 900 Kč 893 138 Kč 89 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 7 100 000 Kč Pokles 5 633 600 Kč 5 271 125 Kč 94 %
130000 Odbor správy majetku 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130111 Komunitní centrum Prádelna 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
513 513 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
130222 Zateplení hospodářského pavilonu jeslí Na Hřebenkách 2065 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
513 513 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
130223 PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
513 513 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
390000 390000 400 000 Kč Pokles 319 300 Kč 185 435 Kč 58 %
539 539 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
539 539 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 6 334 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
260000 260000 4 834 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 6 050 000 Kč Pokles 310 700 Kč 300 025 Kč 97 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
513 513 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
513 513 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6 000 000 Kč Navýšení 7 960 000 Kč 7 863 000 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 5 863 000 Kč 98 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
370033 Odbor KST - Ostatní investiční transféry nezisk.a podobným organizacím 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 5 934 900 Kč Pokles 5 534 900 Kč 1 259 652 Kč 23 %
130026 Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %
613 613 554 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
618 618 0 Kč Navýšení 154 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 580 350 Kč 45 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 369 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 400 Kč 530 350 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 1 412 675 Kč 24 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 1 412 675 Kč 24 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 450 120 Kč 12 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 962 555 Kč 48 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 5 402 000 Kč Navýšení 5 813 000 Kč 3 344 167 Kč 58 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 713 700 Kč 506 283 Kč 30 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 34 000 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 360 150 Kč 38 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 3 844 Kč 23 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 94 500 Kč 47 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 11 866 Kč 31 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 740 000 Kč Pokles 437 300 Kč 396 555 Kč 91 %
637 637 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
637 637 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
637 637 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
513 513 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 831 000 Kč 610 332 Kč 33 %
637 637 3 662 000 Kč Pokles 1 831 000 Kč 1 830 997 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 5 030 000 Kč Pokles 5 010 000 Kč 4 369 581 Kč 87 %
150000 150000 680 000 Kč Pokles 660 000 Kč 169 581 Kč 26 %
615 615 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
615 615 670 000 Kč Pokles 633 000 Kč 146 235 Kč 23 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
637 637 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
370008 370008 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Navýšení 4 083 600 Kč 1 680 679 Kč 41 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 2 022 000 Kč 1 230 176 Kč 61 %
526 526 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 28 680 Kč 68 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 533 900 Kč 901 818 Kč 59 %
526 526 0 Kč Navýšení 107 700 Kč 79 056 Kč 73 %
539 539 0 Kč Navýšení 183 900 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 600 Kč 79 567 Kč 54 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 900 Kč 141 055 Kč 2391 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 579 200 Kč 231 054 Kč 40 %
526 526 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 84 000 Kč 100 %
537 537 0 Kč Navýšení 440 800 Kč 145 200 Kč 33 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 1 854 Kč 3 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 400 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 3 490 000 Kč Pokles 1 482 400 Kč 219 449 Kč 15 %
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 781 400 Kč -12 639 Kč -2 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 9 262 Kč 5 %
539 539 200 000 Kč Pokles 186 200 Kč 85 328 Kč 46 %
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč Navýšení 3 502 900 Kč 3 502 926 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
370008 370008 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 108 081 200 Kč 3 600 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
81435000000 Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 3 200 000 Kč Navýšení 105 681 200 Kč 3 600 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 76 428 200 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 600 Kč 90 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 29 249 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 100 000 Kč Navýšení 17 026 600 Kč 4 149 358 Kč 24 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 6 335 400 Kč 3 378 236 Kč 53 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 2 952 474 Kč 63 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 33 783 Kč 68 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 222 940 Kč 23 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
434 434 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 48 000 Kč 66 %
434 434 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 3 100 000 Kč Pokles 983 400 Kč 771 121 Kč 78 %
437 437 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
437 437 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
437 437 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
437 437 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
437 437 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
437 437 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 500 000 Kč Pokles 2 490 000 Kč 1 920 000 Kč 77 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 370 000 Kč 1 800 000 Kč 76 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 985 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 2 500 000 Kč Pokles 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 495 924 Kč 68 %
370008 370008 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 495 924 Kč 68 %
637 637 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
637 637 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
637 637 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 838 038 Kč 57 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 3 163 300 Kč 3 163 206 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 2 069 000 Kč Navýšení 3 043 900 Kč 3 043 900 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 417 900 Kč 2 417 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 521 000 Kč 521 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 113 740 Kč 6 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
241 241 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč Pokles 912 700 Kč 81 971 Kč 9 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 563 800 Kč 50 800 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 800 Kč 16 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 71 800 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 90 500 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
370004 370004 0 Kč Navýšení 19 200 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 200 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 1 885 000 Kč Pokles 221 200 Kč 31 171 Kč 14 %
637 637 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
637 637 710 000 Kč Pokles 60 000 Kč 20 262 Kč 34 %
637 637 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 580 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 184 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 1 470 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
390000 390000 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 752 000 Kč 504 914 Kč 67 %
390000 390000 390 000 Kč Navýšení 752 000 Kč 504 914 Kč 67 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 988 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 003 Kč 17 %
539 539 370 000 Kč Pokles 261 500 Kč 74 403 Kč 28 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
390000 390000 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 200 000 Kč 67 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 350 000 Kč Navýšení 6 924 200 Kč 3 403 029 Kč 49 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 827 300 Kč 1 705 988 Kč 60 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 1 320 997 Kč 59 %
426 426 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 282 504 Kč 66 %
426 426 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 102 487 Kč 68 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 542 900 Kč 325 391 Kč 13 %
426 426 0 Kč Navýšení 312 400 Kč 237 330 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 168 700 Kč 56 000 Kč 3 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč