Pohled přes položky 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 1 970 470 Kč 94 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 1 475 943 Kč 28 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 100 000 Kč 16 100 000 Kč 11 592 254 Kč 72 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 200 000 Kč 200 000 Kč 168 422 Kč 84 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 662 486 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč 8 074 401 Kč 67 %
0 0 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč -40 Kč -0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 103 100 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 900 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 63 800 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 4 700 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 574 365 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 4 850 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 203 800 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 1 849 086 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 177 230 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 87 400 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 92 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 119 000 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 306 710 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 17 600 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 261 050 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 210 700 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 23 400 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 101 560 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 127 725 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 21 035 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 565 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 89 150 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 9 400 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 45 300 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 4 150 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 5 850 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
58 58 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 13 000 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 537 115 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 4 600 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 14 000 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 85 082 200 Kč 85 082 200 Kč 85 283 098 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 188 329 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 181 200 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 7 129 Kč - - - -
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Kč 0 Kč 148 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 675 190 Kč 53 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 192 000 Kč 19 192 000 Kč 20 024 312 Kč 104 %
0 0 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
130111 Komunitní centrum Prádelna 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 0 Kč 0 Kč 60 000 Kč - - - -
130152 130152 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
130153 130153 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
600 600 100 000 Kč 100 000 Kč 65 500 Kč 66 %
601 601 9 683 000 Kč 9 683 000 Kč 8 321 340 Kč 86 %
602 602 9 409 000 Kč 9 409 000 Kč 10 465 896 Kč 111 %
605 605 0 Kč 0 Kč 487 400 Kč - - - -
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč 0 Kč 317 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 428 700 Kč Navýšení 6 354 900 Kč 3 954 065 Kč 62 %
0 0 2 428 700 Kč Navýšení 2 494 700 Kč 67 800 Kč 3 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
10358000000 10358000000 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 25 320 Kč 100 %
10371000000 10371000000 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
10394000000 10394000000 0 Kč Navýšení 47 300 Kč 47 264 Kč 100 %
10436000000 10436000000 0 Kč Navýšení 105 100 Kč 105 060 Kč 100 %
10437000000 10437000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
10462000000 10462000000 0 Kč Navýšení 216 100 Kč 216 112 Kč 100 %
10487000000 10487000000 0 Kč Navýšení 17 500 Kč 17 510 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
236 236 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 61 600 Kč 61 600 Kč 100 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 34 900 Kč 34 858 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
814 814 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 26 300 Kč 26 272 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 124 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
869 869 0 Kč Navýšení 9 800 Kč 9 778 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
873 873 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
874 874 0 Kč Navýšení 18 900 Kč 18 918 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
876 876 0 Kč Navýšení 11 300 Kč 11 300 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 65 500 Kč 65 544 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 989 300 Kč 3 989 300 Kč 3 614 006 Kč 91 %
0 0 3 941 300 Kč 3 941 300 Kč 3 575 322 Kč 91 %
601 601 36 000 Kč 36 000 Kč 22 500 Kč 62 %
602 602 12 000 Kč 12 000 Kč 16 184 Kč 135 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 128 304 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 72 411 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 349 780 000 Kč 349 780 000 Kč 228 792 567 Kč 65 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 350 937 000 Kč Navýšení 517 260 600 Kč 514 099 161 Kč 99 %
0 0 350 937 000 Kč Navýšení 451 066 500 Kč 451 066 493 Kč 100 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 18 867 400 Kč 18 867 386 Kč 100 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 436 000 Kč 2 436 027 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 92 100 Kč 92 105 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 115 600 Kč 115 558 Kč 100 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
15377000000 15377000000 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
15378000000 15378000000 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
15382000000 15382000000 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
15393000000 15393000000 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
15394000000 15394000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15395000000 15395000000 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
15405000000 15405000000 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 873 000 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 656 300 Kč 532 117 Kč 81 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 172 800 Kč 172 855 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 16 701 700 Kč 16 701 676 Kč 100 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 702 500 Kč 655 200 Kč 93 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 612 200 Kč 612 165 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 49 100 Kč 100 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 200 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 72 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 104 300 Kč 104 266 Kč 100 %
4155 Neinvestiční transfery z finančních mechanismů 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 52 675 400 Kč 50 112 513 Kč 95 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 2 281 800 Kč 2 281 819 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 2 250 600 Kč 2 250 628 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 438 646 Kč 96 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 17 345 100 Kč 17 344 799 Kč 100 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 0 Kč Navýšení 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 100 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 100 %
81435000000 Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 436 500 Kč 436 543 Kč 100 %
Celkem 859 873 200 Kč Navýšení 1 083 707 200 Kč 937 796 919 Kč 87 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 000 Kč Navýšení 169 880 000 Kč 157 916 627 Kč 93 %
260000 260000 160 000 000 Kč Navýšení 169 880 000 Kč 157 916 627 Kč 93 %
526 526 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
926 926 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
5019 Ostatní platy 190 000 Kč Pokles 176 900 Kč 141 987 Kč 80 %
260000 260000 190 000 Kč Pokles 176 900 Kč 141 987 Kč 80 %
926 926 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
926 926 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 500 000 Kč Navýšení 15 874 400 Kč 10 233 014 Kč 64 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 1 320 997 Kč 59 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 1 320 997 Kč 59 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 312 400 Kč 237 330 Kč 76 %
426 426 0 Kč Navýšení 312 400 Kč 237 330 Kč 76 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 552 000 Kč 901 818 Kč 58 %
526 526 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 533 900 Kč 901 818 Kč 59 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 84 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 84 000 Kč 100 %
260000 260000 10 500 000 Kč Navýšení 11 678 300 Kč 7 688 869 Kč 66 %
426 426 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
726 726 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 455 157 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 34 140 Kč 61 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
260000 260000 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
926 926 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
260000 260000 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
926 926 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
260000 260000 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 45 589 000 Kč Navýšení 48 639 600 Kč 44 658 510 Kč 92 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 282 504 Kč 66 %
426 426 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 282 504 Kč 66 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 79 056 Kč 72 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 400 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 107 700 Kč 79 056 Kč 73 %
260000 260000 45 589 000 Kč Navýšení 48 100 900 Kč 44 296 950 Kč 92 %
526 526 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 587 056 Kč 94 %
926 926 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
926 926 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 945 000 Kč Navýšení 17 909 400 Kč 16 461 421 Kč 92 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 102 487 Kč 68 %
426 426 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 102 487 Kč 68 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 42 600 Kč 28 680 Kč 67 %
526 526 0 Kč Navýšení 600 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 28 680 Kč 68 %
260000 260000 16 945 000 Kč Navýšení 17 716 800 Kč 16 330 254 Kč 92 %
526 526 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 15 543 Kč 65 %
926 926 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
926 926 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
926 926 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 870 000 Kč 870 000 Kč 829 601 Kč 95 %
260000 260000 870 000 Kč 870 000 Kč 829 601 Kč 95 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
926 926 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 64 000 Kč Pokles 55 000 Kč 41 435 Kč 75 %
260000 260000 64 000 Kč Pokles 55 000 Kč 41 435 Kč 75 %
926 926 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
926 926 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 920 000 Kč Pokles 1 509 000 Kč 627 355 Kč 42 %
190000 190000 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
619 619 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 740 000 Kč 360 505 Kč 49 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 34 000 Kč 9 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
634 634 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
634 634 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 930 000 Kč Pokles 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
637 637 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 370008 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
637 637 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
370019 370019 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 1 050 Kč 6 %
637 637 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 1 050 Kč 6 %
390000 390000 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 41 364 Kč 98 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 41 364 Kč 98 %
916 916 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 41 364 Kč 98 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 169 400 Kč 142 356 Kč 84 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
710 710 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 15 958 Kč 80 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 958 Kč 80 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč Navýšení 2 372 200 Kč 1 335 516 Kč 56 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 335 516 Kč 57 %
710 710 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 335 516 Kč 57 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč Pokles 16 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč Pokles 16 000 Kč 0 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Navýšení 480 900 Kč 390 212 Kč 81 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 470 000 Kč Navýšení 477 000 Kč 386 342 Kč 81 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 477 000 Kč 386 342 Kč 81 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 250 000 Kč Navýšení 9 806 600 Kč 6 231 983 Kč 64 %
100000 Odbor Kancelář městské části 130 000 Kč Navýšení 616 800 Kč 568 638 Kč 92 %
710 710 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
710 710 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 11 458 Kč 38 %
130000 Odbor správy majetku 730 000 Kč Navýšení 745 000 Kč 519 292 Kč 70 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
913 913 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 12 907 Kč 86 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
115 115 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 1 896 960 Kč 66 %
916 916 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 1 896 960 Kč 66 %
240000 Odbor informatiky 2 600 000 Kč Navýšení 3 144 500 Kč 2 032 652 Kč 65 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 3 144 500 Kč 2 032 652 Kč 65 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč 0 Kč 418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 418 526 Kč - - - -
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč 0 Kč 36 050 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 36 050 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 468 100 Kč 468 064 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 30 100 Kč 30 064 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 438 000 Kč 438 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 32 600 Kč 2 449 Kč 8 %
937 937 0 Kč Navýšení 32 600 Kč 2 449 Kč 8 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
400015 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 0 Kč 0 Kč -418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -418 526 Kč - - - -
400020 FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč Navýšení 513 000 Kč 31 511 Kč 6 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 489 000 Kč Navýšení 12 489 100 Kč 6 553 794 Kč 52 %
100000 Odbor Kancelář městské části 510 000 Kč Navýšení 882 600 Kč 741 364 Kč 84 %
710 710 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
710 710 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
710 710 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
130000 Odbor správy majetku 160 000 Kč Navýšení 245 000 Kč 217 039 Kč 89 %
913 913 160 000 Kč Navýšení 245 000 Kč 217 039 Kč 89 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 220 000 Kč Pokles 3 172 600 Kč 2 169 426 Kč 68 %
916 916 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 523 Kč 100 %
916 916 3 070 000 Kč Navýšení 3 108 000 Kč 2 104 903 Kč 68 %
190000 190000 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
619 619 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 2 200 000 Kč Pokles 2 126 500 Kč 988 518 Kč 46 %
924 924 2 200 000 Kč Pokles 2 126 500 Kč 988 518 Kč 46 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 148 600 Kč 79 567 Kč 54 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 600 Kč 79 567 Kč 54 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 1 854 Kč 3 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 1 854 Kč 3 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč 0 Kč 43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 43 391 Kč - - - -
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč 0 Kč 105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 105 304 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 192 700 Kč 150 314 Kč 78 %
434 434 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 33 783 Kč 68 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 11 866 Kč 31 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 2 763 Kč 6 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 1 963 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 800 Kč 16 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 281 700 Kč 92 587 Kč 33 %
634 634 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 690 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 88 897 Kč 32 %
370000 370000 200 000 Kč Navýšení 646 500 Kč 92 008 Kč 14 %
637 637 200 000 Kč Navýšení 412 000 Kč 3 648 Kč 1 %
737 737 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
937 937 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 50 000 Kč Pokles 38 600 Kč 38 560 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
637 637 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
370008 370008 125 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370019 370019 0 Kč Navýšení 188 600 Kč 187 876 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 119 900 Kč 119 887 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 68 700 Kč 67 989 Kč 99 %
390000 390000 374 000 Kč Pokles 300 200 Kč 90 634 Kč 30 %
539 539 200 000 Kč Pokles 186 200 Kč 85 328 Kč 46 %
639 639 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 5 306 Kč 5 %
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
400015 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 0 Kč 0 Kč -43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -43 391 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 000 000 Kč Pokles 4 000 000 Kč 1 557 742 Kč 39 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 520 219 Kč 52 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 037 522 Kč 35 %
80001 80001 50 000 Kč 50 000 Kč 34 229 Kč 68 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 34 229 Kč 68 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 3 854 Kč 39 %
0 0 0 Kč 0 Kč -379 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč -379 Kč - - - -
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 4 233 Kč 42 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 4 233 Kč 42 %
5151 Studená voda 1 778 600 Kč Navýšení 1 978 600 Kč 1 185 140 Kč 60 %
100000 Odbor Kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor správy majetku 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 619 600 Kč 619 600 Kč 454 703 Kč 73 %
916 916 619 600 Kč 619 600 Kč 454 703 Kč 73 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 128 000 Kč Navýšení 1 328 000 Kč 721 737 Kč 54 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 166 092 Kč 51 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 555 644 Kč 56 %
5152 Teplo 165 600 Kč 165 600 Kč 101 060 Kč 61 %
130000 Odbor správy majetku 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 25 600 Kč 25 600 Kč -8 340 Kč -33 %
916 916 25 600 Kč 25 600 Kč -8 340 Kč -33 %
5153 Plyn 1 835 200 Kč 1 835 200 Kč 1 636 061 Kč 89 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 1 636 061 Kč 90 %
916 916 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 1 636 061 Kč 90 %
5154 Elektrická energie 3 397 200 Kč Navýšení 3 446 600 Kč 2 933 590 Kč 85 %
100000 Odbor Kancelář městské části 35 000 Kč 35 000 Kč 3 161 Kč 9 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 3 161 Kč 9 %
130000 Odbor správy majetku 2 000 Kč Navýšení 53 000 Kč 912 Kč 2 %
813 813 0 Kč Navýšení 51 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 2 067 113 Kč 90 %
916 916 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 2 067 113 Kč 90 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 070 000 Kč Pokles 1 068 400 Kč 862 404 Kč 81 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 105 966 Kč 62 %
241 241 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 756 438 Kč 84 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 168 859 Kč 34 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 500 000 Kč 500 000 Kč 168 859 Kč 34 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 168 859 Kč 34 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
130000 Odbor správy majetku 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
5161 Služby pošt 4 170 000 Kč Navýšení 4 975 000 Kč 3 902 116 Kč 78 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 550 000 Kč Navýšení 4 450 000 Kč 3 414 254 Kč 77 %
916 916 3 550 000 Kč Navýšení 4 450 000 Kč 3 414 254 Kč 77 %
260000 260000 620 000 Kč Pokles 525 000 Kč 487 862 Kč 93 %
926 926 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 505 000 Kč 485 642 Kč 96 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 326 800 Kč Navýšení 2 511 500 Kč 2 288 809 Kč 91 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 480 Kč 2 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 480 Kč 2 %
240000 Odbor informatiky 1 656 800 Kč Navýšení 1 876 800 Kč 1 766 786 Kč 94 %
924 924 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 158 Kč 92 %
924 924 1 656 800 Kč Navýšení 1 826 800 Kč 1 720 628 Kč 94 %
260000 260000 650 000 Kč Pokles 614 700 Kč 521 543 Kč 85 %
926 926 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 626 000 Kč Navýšení 1 806 000 Kč 1 075 398 Kč 60 %
0 0 0 Kč 0 Kč 45 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 45 Kč - - - -
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
150000 150000 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 850 000 Kč 850 000 Kč 524 691 Kč 62 %
916 916 600 000 Kč 600 000 Kč 348 317 Kč 58 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
260000 260000 60 000 Kč Navýšení 84 300 Kč 74 184 Kč 88 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
637 637 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
90000 Odbor ekonomický 290 000 Kč Navýšení 290 300 Kč 218 624 Kč 75 %
1009 1009 287 000 Kč Navýšení 287 300 Kč 218 624 Kč 76 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 1 785 000 Kč Pokles 1 784 200 Kč 1 393 448 Kč 78 %
130000 Odbor správy majetku 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 705 000 Kč Pokles 704 200 Kč 578 484 Kč 82 %
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 303 200 Kč 303 122 Kč 100 %
916 916 405 000 Kč Pokles 401 000 Kč 275 362 Kč 69 %
240000 Odbor informatiky 840 000 Kč 840 000 Kč 580 159 Kč 69 %
924 924 840 000 Kč 840 000 Kč 580 159 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 026 000 Kč Pokles 27 491 500 Kč 15 639 746 Kč 57 %
100000 Odbor Kancelář městské části 950 000 Kč Pokles 200 800 Kč 89 645 Kč 45 %
710 710 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 89 645 Kč 89 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
100001 100001 0 Kč Navýšení 1 765 200 Kč 1 087 566 Kč 62 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 765 200 Kč 1 087 566 Kč 62 %
130000 Odbor správy majetku 1 700 000 Kč Pokles 72 100 Kč 71 571 Kč 99 %
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
150000 150000 14 851 000 Kč Pokles 9 193 500 Kč 5 971 341 Kč 65 %
115 115 9 301 000 Kč Pokles 4 643 500 Kč 3 049 147 Kč 66 %
315 315 5 550 000 Kč Pokles 4 550 000 Kč 2 922 194 Kč 64 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč 0 Kč 230 263 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč 230 263 Kč - - - -
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 288 896 Kč 908 %
437 437 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 288 896 Kč 908 %
170000 170000 100 000 Kč Pokles 31 000 Kč 6 534 Kč 21 %
917 917 100 000 Kč Pokles 31 000 Kč 6 534 Kč 21 %
170001 170001 2 420 000 Kč Pokles 654 800 Kč 516 926 Kč 79 %
917 917 2 420 000 Kč Pokles 654 800 Kč 516 926 Kč 79 %
170002 170002 4 620 000 Kč Pokles 2 034 100 Kč 1 294 388 Kč 64 %
917 917 4 620 000 Kč Pokles 2 034 100 Kč 1 294 388 Kč 64 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 1 637 900 Kč 770 117 Kč 47 %
418 418 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
418 418 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 292 820 Kč 49 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 600 000 Kč 600 000 Kč 232 320 Kč 39 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 232 320 Kč 39 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 440 800 Kč 145 200 Kč 33 %
537 537 0 Kč Navýšení 440 800 Kč 145 200 Kč 33 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 10 000 Kč 333 %
417 417 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 10 000 Kč 333 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 27 500 Kč 25 000 Kč 91 %
437 437 0 Kč Navýšení 27 500 Kč 25 000 Kč 91 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 8 600 Kč 78 000 Kč 907 %
417 417 0 Kč 0 Kč 78 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 8 600 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 5 800 Kč 35 000 Kč 603 %
437 437 0 Kč Navýšení 5 800 Kč 35 000 Kč 603 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 39 325 Kč 30 %
926 926 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 39 325 Kč 30 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 307 200 Kč 240 000 Kč 78 %
437 437 0 Kč Navýšení 307 200 Kč 240 000 Kč 78 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 172 200 Kč 48 000 Kč 28 %
434 434 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 48 000 Kč 66 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
637 637 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 90 500 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 90 500 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 2 723 600 Kč 2 163 967 Kč 79 %
937 937 0 Kč Navýšení 2 723 600 Kč 2 163 967 Kč 79 %
370004 370004 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 4 900 000 Kč Navýšení 5 498 200 Kč 1 031 490 Kč 19 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 450 120 Kč 12 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 349 690 Kč 35 %
341 341 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 118 580 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 113 100 Kč 24 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
90000 Odbor ekonomický 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 3 125 000 Kč Pokles 1 794 800 Kč 1 299 004 Kč 72 %
100000 Odbor Kancelář městské části 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 2 600 000 Kč Pokles 1 717 300 Kč 1 299 004 Kč 76 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
400000 ZŠ Waldorfská 495 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 11 982 100 Kč Navýšení 12 223 500 Kč 10 746 797 Kč 88 %
100000 Odbor Kancelář městské části 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 11 782 100 Kč 11 782 100 Kč 10 535 555 Kč 89 %
924 924 11 782 100 Kč 11 782 100 Kč 10 535 555 Kč 89 %
370008 370008 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 169 129 300 Kč Navýšení 170 737 800 Kč 134 406 366 Kč 79 %
100000 Odbor Kancelář městské části 16 100 000 Kč Pokles 10 208 600 Kč 5 797 573 Kč 57 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 595 320 Kč 100 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 5 202 103 Kč 55 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
100001 100001 0 Kč Navýšení 247 600 Kč 144 399 Kč 58 %
910 910 0 Kč Navýšení 247 600 Kč 144 399 Kč 58 %
100147 Samoobslužné klíčové hospodářství 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 308 Kč 99 %
710 710 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 308 Kč 99 %
130000 Odbor správy majetku 4 562 000 Kč Pokles 4 266 300 Kč 602 976 Kč 14 %
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 101 989 Kč 7 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 439 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 500 987 Kč 39 %
150000 150000 2 570 000 Kč Pokles 1 718 000 Kč 494 216 Kč 29 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 132 877 Kč 22 %
315 315 900 000 Kč Pokles 485 000 Kč 215 104 Kč 44 %
615 615 670 000 Kč Pokles 633 000 Kč 146 235 Kč 23 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 168 700 Kč 56 000 Kč 3 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 168 700 Kč 56 000 Kč 3 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 920 000 Kč Pokles 14 706 300 Kč 12 636 278 Kč 86 %
916 916 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 170 300 Kč 170 247 Kč 100 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 14 536 000 Kč 12 466 031 Kč 86 %
170001 170001 300 000 Kč Pokles 52 400 Kč 52 401 Kč 100 %
917 917 300 000 Kč Pokles 52 400 Kč 52 401 Kč 100 %
170002 170002 250 000 Kč Pokles 12 800 Kč 12 700 Kč 99 %
917 917 250 000 Kč Pokles 12 800 Kč 12 700 Kč 99 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 75 856 Kč 47 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
918 918 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 328 Kč 20 %
190000 190000 7 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
619 619 6 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
619 619 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 9 702 500 Kč Navýšení 11 035 600 Kč 8 389 589 Kč 76 %
924 924 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 1 023 000 Kč 672 760 Kč 66 %
924 924 9 352 500 Kč Navýšení 10 012 600 Kč 7 716 829 Kč 77 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 5 900 Kč 141 055 Kč 2391 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 900 Kč 141 055 Kč 2391 %
260000 260000 1 050 000 Kč Navýšení 1 098 400 Kč 508 236 Kč 46 %
926 926 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 10 153 800 Kč 6 464 016 Kč 64 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 1 051 392 Kč 43 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 2 952 474 Kč 63 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 360 150 Kč 38 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 2 014 200 Kč 90 162 Kč 4 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 483 000 Kč 40 162 Kč 8 %
934 934 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 5 896 300 Kč 2 139 097 Kč 36 %
634 634 0 Kč Navýšení 4 996 300 Kč 1 997 947 Kč 40 %
634 634 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
370000 370000 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 1 756 900 Kč 259 707 Kč 15 %
937 937 0 Kč Navýšení 1 756 900 Kč 259 707 Kč 15 %
370004 370004 0 Kč Navýšení 3 200 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 200 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 9 952 000 Kč Pokles 3 319 700 Kč 3 257 291 Kč 98 %
437 437 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
437 437 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
637 637 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
637 637 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
637 637 2 000 Kč Pokles 100 Kč 1 Kč 1 %
370008 370008 11 525 000 Kč Pokles 7 705 500 Kč 6 860 832 Kč 89 %
437 437 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
637 637 710 000 Kč Pokles 60 000 Kč 20 262 Kč 34 %
637 637 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 838 038 Kč 57 %
637 637 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
937 937 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370019 370019 0 Kč Navýšení 1 617 200 Kč 1 375 157 Kč 85 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 007 900 Kč 893 138 Kč 89 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 83 970 Kč 84 %
737 737 0 Kč Navýšení 509 300 Kč 398 049 Kč 78 %
390000 390000 2 335 000 Kč Pokles 1 688 200 Kč 261 764 Kč 16 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 200 000 Kč 67 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 781 400 Kč -12 639 Kč -2 %
539 539 370 000 Kč Pokles 261 500 Kč 74 403 Kč 28 %
539 539 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 3 494 000 Kč Pokles 2 503 200 Kč 1 923 608 Kč 77 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 317 494 Kč 50 %
440 440 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 1 486 808 Kč 88 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 79 259 000 Kč Navýšení 80 294 000 Kč 76 029 416 Kč 95 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 61 842 200 Kč 60 511 704 Kč 98 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 7 840 000 Kč 6 924 166 Kč 88 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 962 555 Kč 48 %
241 241 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 7 120 Kč 89 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 3 052 000 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 18 000 Kč Navýšení 2 778 500 Kč 2 620 988 Kč 94 %
143 143 18 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 0 %
443 443 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 234 500 Kč 2 106 230 Kč 94 %
843 843 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
7 7 3 870 000 Kč 3 870 000 Kč 3 476 297 Kč 90 %
926 926 3 870 000 Kč 3 870 000 Kč 3 476 297 Kč 90 %
80001 80001 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 301 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 44 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 76 118 500 Kč Navýšení 78 755 900 Kč 46 880 433 Kč 60 %
100000 Odbor Kancelář městské části 150 000 Kč Navýšení 155 000 Kč 106 942 Kč 69 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
130000 Odbor správy majetku 41 800 000 Kč Pokles 8 911 600 Kč 1 785 383 Kč 20 %
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
813 813 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 29 585 100 Kč 20 494 097 Kč 69 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
918 918 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
240000 Odbor informatiky 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
924 924 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 275 800 Kč 170 300 Kč 62 %
434 434 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 800 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 94 500 Kč 47 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 200 000 Kč Pokles 100 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 20 350 000 Kč Navýšení 20 958 200 Kč 20 291 892 Kč 97 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 950 484 Kč 92 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 18 341 408 Kč 97 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 10 980 900 Kč Navýšení 16 410 700 Kč 2 159 562 Kč 13 %
241 241 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 409 090 Kč 83 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5172 Programové vybavení 1 300 000 Kč Navýšení 1 539 600 Kč 436 718 Kč 28 %
240000 Odbor informatiky 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 197 138 Kč 15 %
924 924 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 197 138 Kč 15 %
410001 Nákup městského mobiliáře 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 720 000 Kč Pokles 1 127 200 Kč 612 321 Kč 54 %
260000 260000 800 000 Kč Pokles 707 200 Kč 546 630 Kč 77 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
926 926 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 214 800 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 71 800 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 810 000 Kč Pokles 95 200 Kč 64 901 Kč 68 %
437 437 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 580 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 184 Kč 100 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
390000 390000 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
400000 ZŠ Waldorfská 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 4 766 000 Kč Navýšení 4 797 700 Kč 2 022 316 Kč 42 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 110 000 Kč 1 110 000 Kč 850 839 Kč 77 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 850 839 Kč 77 %
150000 150000 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 550 000 Kč Navýšení 728 700 Kč 686 302 Kč 94 %
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 468 700 Kč 449 672 Kč 96 %
916 916 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 236 630 Kč 91 %
190000 190000 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
619 619 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 227 500 Kč 35 062 Kč 15 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 887 000 Kč 14 291 Kč 2 %
434 434 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 000 Kč 14 291 Kč 3 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 0 Kč 0 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
370000 370000 245 000 Kč Pokles 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
937 937 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370005 Odbor přípravy a realizace investic 300 000 Kč Pokles 73 500 Kč 32 851 Kč 45 %
437 437 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
370008 370008 1 120 000 Kč Pokles 233 000 Kč 146 578 Kč 63 %
437 437 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
637 637 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
390000 390000 531 000 Kč Pokles 528 000 Kč 12 700 Kč 2 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 003 Kč 17 %
539 539 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 9 262 Kč 5 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
7 7 480 000 Kč 480 000 Kč 168 000 Kč 35 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 168 000 Kč 35 %
80001 80001 10 000 Kč 10 000 Kč 8 398 Kč 84 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 8 398 Kč 84 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Pokles 96 200 Kč 25 212 Kč 26 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 260000 100 000 Kč Pokles 81 200 Kč 10 212 Kč 13 %
926 926 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 270 000 Kč Navýšení 606 200 Kč 598 406 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 121 200 Kč 121 106 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 121 200 Kč 121 106 Kč 100 %
260000 260000 270 000 Kč Navýšení 395 000 Kč 387 300 Kč 98 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 446 200 Kč 443 979 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 630 000 Kč Pokles 571 600 Kč 50 523 Kč 9 %
170000 170000 620 000 Kč Pokles 20 000 Kč 14 000 Kč 70 %
917 917 620 000 Kč Pokles 20 000 Kč 14 000 Kč 70 %
260000 260000 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 540 000 Kč 34 956 Kč 6 %
926 926 0 Kč Navýšení 540 000 Kč 34 956 Kč 6 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
5194 Věcné dary 1 705 000 Kč Pokles 1 560 700 Kč 431 191 Kč 28 %
100000 Odbor Kancelář městské části 110 000 Kč Pokles 50 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 104 500 Kč 3 844 Kč 4 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 3 844 Kč 23 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 140 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 210 000 Kč 210 000 Kč 24 314 Kč 12 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 130 000 Kč Pokles 25 500 Kč 25 423 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
637 637 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
370008 370008 305 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 250 000 Kč Pokles 165 700 Kč 16 527 Kč 10 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 988 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 10 539 Kč 11 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 550 000 Kč 550 000 Kč 265 649 Kč 48 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 265 649 Kč 48 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 515 500 Kč 515 500 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 228 000 Kč 228 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 1 040 000 Kč Navýšení 1 554 800 Kč 1 294 750 Kč 83 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 760 000 Kč 639 900 Kč 84 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
634 634 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 040 000 Kč Pokles 709 800 Kč 569 850 Kč 80 %
437 437 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
637 637 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 1 850 900 Kč 1 665 476 Kč 90 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 410 000 Kč 69 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 992 900 Kč 992 476 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 435 000 Kč Navýšení 9 306 600 Kč 7 572 504 Kč 81 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 233 700 Kč 1 267 940 Kč 57 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 222 940 Kč 23 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 985 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 60 000 Kč 27 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
370000 370000 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 2 015 000 Kč Pokles 875 000 Kč 773 000 Kč 88 %
437 437 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
637 637 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
370008 370008 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
637 637 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
390000 390000 670 000 Kč Navýšení 1 009 300 Kč 653 890 Kč 65 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
539 539 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 740 874 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 740 874 Kč 92 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 473 300 Kč 468 800 Kč 99 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 900 600 Kč 850 550 Kč 94 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 585 400 Kč 555 350 Kč 95 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 400 Kč 530 350 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 285 200 Kč 285 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 750 000 Kč Pokles 1 865 600 Kč 14 000 Kč 1 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 373 100 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 369 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 4 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370033 Odbor KST - Ostatní investiční transféry nezisk.a podobným organizacím 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 1 800 000 Kč Pokles 488 900 Kč 14 000 Kč 3 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
390000 390000 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 161 977 700 Kč Pokles 152 954 000 Kč 148 965 201 Kč 97 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 32 360 000 Kč Pokles 25 928 000 Kč 25 928 000 Kč 100 %
539 539 32 360 000 Kč Pokles 25 928 000 Kč 25 928 000 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 456 000 Kč Navýšení 3 685 500 Kč 3 685 500 Kč 100 %
440 440 2 456 000 Kč Navýšení 3 685 500 Kč 3 685 500 Kč 100 %
236 236 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 4 369 350 Kč 100 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 4 369 350 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 21 915 000 Kč Pokles 2 767 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 6 250 000 Kč Pokles 1 395 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 1 372 500 Kč 0 Kč 0 %
513 513 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 831 000 Kč 610 332 Kč 33 %
637 637 3 662 000 Kč Pokles 1 831 000 Kč 1 830 997 Kč 100 %
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 6 790 250 Kč 100 %
440 440 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 6 790 250 Kč 100 %
757 757 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 13 547 680 Kč 100 %
440 440 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 13 547 680 Kč 100 %
807 807 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 414 000 Kč 100 %
440 440 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 414 000 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 11 646 150 Kč 100 %
440 440 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 11 646 150 Kč 100 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 725 900 Kč 100 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 725 900 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 2 069 000 Kč Navýšení 2 417 900 Kč 2 417 900 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 417 900 Kč 2 417 900 Kč 100 %
814 814 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 7 501 600 Kč 100 %
440 440 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 7 501 600 Kč 100 %
815 FZŠ Drtinova 5 265 000 Kč Navýšení 5 726 800 Kč 5 726 800 Kč 100 %
440 440 5 265 000 Kč Navýšení 5 696 800 Kč 5 696 800 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 13 998 000 Kč Navýšení 15 193 900 Kč 15 193 896 Kč 100 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 15 193 900 Kč 15 193 896 Kč 100 %
863 863 6 212 000 Kč Navýšení 6 685 000 Kč 6 685 000 Kč 100 %
440 440 6 212 000 Kč Navýšení 6 685 000 Kč 6 685 000 Kč 100 %
865 MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 430 544 Kč 100 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 430 544 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 475 000 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 475 000 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 147 900 Kč 100 %
440 440 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 147 900 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 525 356 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 525 356 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 7 165 230 Kč 100 %
440 440 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 7 165 230 Kč 100 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 529 700 Kč 1 529 636 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 529 700 Kč 1 529 636 Kč 100 %
874 874 2 433 200 Kč Navýšení 3 187 300 Kč 3 187 276 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 2 433 200 Kč Navýšení 3 117 300 Kč 3 117 276 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
875 875 1 294 000 Kč Navýšení 1 700 500 Kč 1 700 500 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 294 000 Kč Navýšení 1 675 500 Kč 1 675 500 Kč 100 %
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 2 106 572 Kč 100 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 2 106 572 Kč 100 %
877 877 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 2 056 040 Kč 100 %
440 440 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 2 056 040 Kč 100 %
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 277 636 Kč 100 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 277 636 Kč 100 %
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 3 322 000 Kč 3 322 000 Kč 100 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 322 000 Kč 3 322 000 Kč 100 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 553 160 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 553 160 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 414 996 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 414 996 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 73 615 900 Kč 71 407 418 Kč 97 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 21 762 100 Kč 21 762 086 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 21 762 100 Kč 21 762 086 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
15377000000 15377000000 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 397 400 Kč 1 397 358 Kč 100 %
15378000000 15378000000 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 316 900 Kč 316 936 Kč 100 %
15382000000 15382000000 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 408 600 Kč 408 559 Kč 100 %
15393000000 15393000000 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 300 Kč 399 323 Kč 100 %
15394000000 15394000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15395000000 15395000000 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
15405000000 15405000000 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 362 300 Kč 362 282 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 639 600 Kč 639 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 404 800 Kč 404 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 234 800 Kč 234 800 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 1 297 100 Kč 1 297 140 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 300 Kč 920 340 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 290 377 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 433 215 Kč 100 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 994 954 Kč 100 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 898 505 Kč 100 %
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 910 600 Kč 910 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 689 400 Kč 689 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 3 171 800 Kč 3 171 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 902 700 Kč 1 902 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 1 571 400 Kč 1 571 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 964 900 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 2 446 800 Kč 2 446 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 591 800 Kč 1 591 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 2 020 600 Kč 2 020 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 333 100 Kč 1 333 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 877 500 Kč 877 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 521 000 Kč 521 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 356 500 Kč 356 500 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 2 059 200 Kč 2 059 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 294 200 Kč 1 294 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
815 FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 1 843 200 Kč 1 843 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 193 500 Kč 1 193 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 649 700 Kč 649 700 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 4 134 600 Kč 4 134 600 Kč 100 %
440 440<