Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
Celkem 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %