Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
10422000000 10422000000 0 Kč Navýšení 112 200 Kč 112 140 Kč 100 %
  
6402 6402 0 Kč Navýšení 5 454 400 Kč 11 510 Kč 0 %
  
10488000000 10488000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
  
10359000000 10359000000 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 502 Kč 100 %
  
MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 2360430000000 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 1 810 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 177 611 Kč 80 %
  
Odbor ekonomický 90000 3 117 000 Kč Navýšení 122 261 200 Kč 11 665 924 Kč 10 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
  
ostatní 0 0 Kč Navýšení 999 300 Kč 877 364 Kč 88 %
  
Smart vzdělávání 10858000000 0 Kč Navýšení 957 000 Kč 956 973 Kč 100 %
Celkem 5 277 000 Kč Navýšení 131 760 200 Kč 15 193 752 Kč 12 %