Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
Celkem 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %