Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Raudnitzův dům 80750000117 35 000 000 Kč Pokles 33 000 000 Kč 12 489 775 Kč 38 %
  
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 430000 6 475 000 Kč Pokles 6 430 000 Kč 3 364 612 Kč 52 %
  
150000 150000 10 580 000 Kč Pokles 5 660 000 Kč 2 446 476 Kč 43 %
  
Rekonstrukce inženýrských sítí Buďánka 81156000205 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
  
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 090 486 Kč 22 %
  
Odbor majetku a investic 130000 10 542 000 Kč Pokles 4 542 000 Kč 811 009 Kč 18 %
  
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 130182 8 000 000 Kč Pokles 4 000 000 Kč 2 280 119 Kč 57 %
  
Poštovka DPS 130178 2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 2 083 128 Kč 73 %
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 5 900 000 Kč Pokles 2 633 700 Kč 396 158 Kč 15 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 750 000 Kč Navýšení 2 557 300 Kč 197 421 Kč 8 %
  
MŠ Korálek, stavení úpravy objektu 130203 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 730 315 Kč 79 %
  
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
  
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
  
81157000000 81157000000 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka 130205 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce objektu Koulka 130201 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 1 400 000 Kč Pokles 750 000 Kč 242 000 Kč 32 %
  
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 130140 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu 130118 500 000 Kč 500 000 Kč 152 050 Kč 30 %
  
Výměna oken Plzeňská 39/117 130199 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
  
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 130135 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" 130041 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. října 130202 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 146 000 Kč 146 000 Kč 145 200 Kč 99 %
  
430006 430006 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
  
Kancelář starosty 370000 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
  
VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva 130138 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
  
Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 130137 12 000 Kč 12 000 Kč 11 900 Kč 99 %
  
Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 130136 11 000 Kč 11 000 Kč 10 800 Kč 98 %
  
430011 430011 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor ekonomický 90000 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Výměna oken, vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov 130204 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 111 233 000 Kč Pokles 86 004 700 Kč 29 180 456 Kč 34 %