Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
130213 130213 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 0 Kč 0 %
  
110002 110002 0 Kč 0 Kč -163 471 Kč - - - -
  
Digitalizace úřadu 240014 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 487 861 Kč 60 %
  
Diskové uložiště 240008 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 130150 500 000 Kč Pokles 441 900 Kč 195 108 Kč 44 %
  
Kancelář starosty 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 0 Kč Navýšení 83 100 Kč 74 099 Kč 89 %
  
KTA 260000 228 159 000 Kč Navýšení 244 064 900 Kč 243 038 134 Kč 100 %
  
Licence 240004 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 988 058 Kč 99 %
  
Odbor ekonomický 90000 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
  
Odbor informatiky 240000 30 352 900 Kč Navýšení 30 889 300 Kč 23 482 085 Kč 76 %
  
Odbor kancelář městské části 100000 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 37 930 000 Kč Pokles 37 367 500 Kč 27 265 924 Kč 73 %
  
Odbor legislativní 170000 803 000 Kč Pokles 503 000 Kč 168 039 Kč 33 %
  
Odbor majetku a investic 130000 7 038 000 Kč Pokles 6 250 800 Kč 5 336 619 Kč 85 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
  
OLEG 170002 5 300 000 Kč Pokles 5 202 800 Kč 3 315 619 Kč 64 %
  
OLEG 170001 2 446 200 Kč Navýšení 2 746 200 Kč 2 288 502 Kč 83 %
  
ostatní 0 0 Kč 0 Kč -1 131 Kč - - - -
  
Platební automaty 240017 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 655 963 Kč 35 %
  
Rekonstrukce hlavních vchodových dveří do administrativních budov úřadu 130208 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 64 130 Kč 32 %
  
Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 160008 1 800 000 Kč Navýšení 1 882 000 Kč 1 881 713 Kč 100 %
  
Servery 240009 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Smart vzdělávání 10858000000 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 17 181 Kč 45 %
  
Smart vzdělávání 10858000001 0 Kč Navýšení 7 000 Kč -44 406 Kč -634 %
  
Stavební úpravy budov MČ 160005 500 000 Kč 500 000 Kč 85 990 Kč 17 %
  
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 130206 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 493 075 Kč 99 %
  
stravenky 7 9 310 000 Kč Navýšení 9 367 300 Kč 8 247 941 Kč 88 %
  
SW elektronické skartační řízení pro podatelnu 240015 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Technologické vybavení prostor Štefánikova 17 "Hygiena" 240016 650 000 Kč Navýšení 1 754 500 Kč 1 593 848 Kč 91 %
  
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
  
Vybudování systému Klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v admin.bud. 130207 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
  
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 130075 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
Celkem 348 439 100 Kč Navýšení 355 445 700 Kč 322 005 265 Kč 91 %