Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
150000 150000 70 000 Kč 70 000 Kč 55 534 Kč 79 %
  
0513 - KK POŠTOVKA - 513 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 100 %
  
Kancelář starosty 370000 1 250 000 Kč Pokles 1 233 000 Kč 575 768 Kč 47 %
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 5 300 000 Kč Navýšení 5 816 000 Kč 4 659 603 Kč 80 %
  
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 370005 14 482 000 Kč Pokles 14 379 900 Kč 12 409 733 Kč 86 %
  
Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 130026 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
  
O M S O 80001 630 000 Kč 630 000 Kč 607 463 Kč 96 %
  
Odbor ekonomický 90000 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 410 000 Kč Pokles 310 000 Kč 116 700 Kč 38 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 6 380 600 Kč Pokles 6 368 600 Kč 5 625 023 Kč 88 %
  
Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 190000 10 084 000 Kč Pokles 9 984 000 Kč 6 732 759 Kč 67 %
Celkem 42 649 600 Kč Navýšení 47 334 500 Kč 34 271 584 Kč 72 %