Výdaje

Přehled plateb pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (IČ 5886 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000007 02.09.2019 24 000,00 Kč
Celkem 24 000,00 Kč