Výdaje

Přehled plateb pro Institute H21, z. ú. (IČ 5601100 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000100 06.12.2019 112 500,00 Kč
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000101 06.12.2019 3 589,00 Kč
Celkem 116 089,00 Kč