Výdaje

Přehled plateb pro Business Advisers s.r.o. (IČ 26719533 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000299 26.03.2019 35 937,00 Kč
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000187 14.11.2019 7 910,00 Kč
Kancelář starosty (370000) Kultura a sdělovací prostředky 360000499 18.12.2019 2 000,00 Kč
Celkem 45 847,00 Kč