Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 90001 (ORG 90001) / 2019

Název:
90001 (90001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %