Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor ekonomický (ORG 90000) / 2019

Název:
Odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 699 600 Kč 699 579 Kč 100 %
výdaje 3 405 000 Kč Navýšení 140 174 900 Kč 11 948 943 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 4 982 500 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 117 000 Kč Navýšení 122 261 200 Kč 11 665 924 Kč 10 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
909 909 285 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 283 100 Kč 283 019 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 283 100 Kč 283 019 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 117 000 Kč Navýšení 317 000 Kč 296 464 Kč 94 %
5163 Služby peněžních ústavů 117 000 Kč Navýšení 317 000 Kč 296 464 Kč 94 %
1009 1009 117 000 Kč Navýšení 317 000 Kč 296 464 Kč 94 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 875 Kč 62 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 875 Kč 62 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 875 Kč 62 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 000 000 Kč Navýšení 110 577 200 Kč 3 600 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 000 000 Kč Navýšení 41 364 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 000 000 Kč Navýšení 41 364 500 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 7 600 Kč 3 600 Kč 47 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 7 600 Kč 3 600 Kč 47 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 405 000 Kč Navýšení 140 174 900 Kč 11 948 943 Kč 9 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 90000 (Odbor ekonomický), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 11 363 984,75 Kč
300000045 30.01.2019 155 431,30 Kč
950000127 28.02.2019 91 165,00 Kč
950000127 28.02.2019 443,00 Kč
950000127 28.02.2019 20 701,00 Kč
950000127 28.02.2019 809,30 Kč
950000127 28.02.2019 42 313,00 Kč
950000127 28.02.2019 -155 431,30 Kč
950000026 02.07.2019 -677 363,50 Kč
950000021 02.07.2019 677 363,50 Kč
950000022 31.07.2019 126 880,81 Kč
950000022 31.07.2019 1 435 000,00 Kč
950000022 31.07.2019 9 371 245,99 Kč
950000022 31.07.2019 275 426,65 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 11 363 984,75 Kč